Takrolimus v krvi
Takrolimus (Krev; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Lokální kód: 1302 Zkratka: Tac
Kód VZP rutina: 93273 Statim:
Kód NČLP 15079
Synonyma: Tacrolimus
Prograf
FK 506

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Stanovení imunosupresiv po 15:00 je možné po předchozí telefonické domluvě.
Vzorky přijaté po 18 h. jsou vyšetřeny druhý den.

Pokyny k odběru vzorku: Vzorek krve se odebírá před podáním léku.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 24 týden

Monitorování tacrolimu se používá při kontrole terapie u pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce.
Základní informace k analytu:

B – Tacrolimus

 

Charakteristika

Tacrolimus se váže na proteiny ze skupiny označené jako vazebné proteiny FK506 (tacrolimus) (FKBP - FK506 Binding Proteins). Vznik většího pětičetného komplexu, který se skládá z FKBP, tacrolimu, kalmodulinu a kalcineurinů A a B, inhibuje fosfatázovou aktivitu kalcineurinu. Dochází  k inhibici působení transkripčních faktorů, pro jejichž přenos do buněčného jádra je nezbytná defosforylace, což vede k narušení proliferace T-lymfocytů a následně jejich funkce. Účinně působí při léčbě rejekce transplantovaného orgánu, např. jater a ledvin.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Poločas eliminace

1,8 dne, tj. 43,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Podle souhrnu ůdajú o přípravku 43 hodin u zdravých osob, po transplantaci ledvin 15,6 hodiny, po transplantaci jater 12,4 hodiny.

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a minimalizace toxicity tacrolimu.

 

Terapeutické rozmezí

OKB-PI503 Imunosupresiva - doporučené meze

 

Pro podrobnější informace viz TDM IKEM.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz