Mykofenolát v plasmě
Mykofenolát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Lokální kód: 1303 Zkratka: MPA
Kód VZP rutina: 99153 Statim:
Kód NČLP 15076
Synonyma: MPA
mykofenolová kyselina
koncentrace mykofenolátu

Princip stanovení Fotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Dvakrát týdně Odezva: do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření se provádí ve středu a v pátek.
Stanovení imunosupresiv po 15:00 je možné po předchozí telefonické domluvě.
Vzorky přijaté po 18.h. jsou vyšetřeny následující den kdy se stanovení provádí.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Sérum
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Během transportu z externích pracovišť je třeba chladit na 2-8 °C.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 4 den
Stabilita při -20°C 44 týden

Základní informace k analytu:

 

B - Mykofenolát

 

Charakteristika

Mykofenolová kyselina (MPA) v plazmě se stanovuje v rámci kontroly profylaxe rejekce transplantovaných orgánů (zejména ledviny, játra, srdce) a kontroly léčby refrakterní rejekce u pacientů po transplantaci ledviny. Kyselinu mykofenolovou (MPA) lze detekovat a kvantitativně měřit v plazmě, kde je vázáná z 97 % na albumin. MPA podléhá enterohepatální recirkulaci s druhotným vzestupem koncentrace v plazmě za 6 - 12 hodin po podání mykofenolát mofetilu (MMF). Konečným metabolickým produktem pak je farmakologicky neaktivní glukuronid (MPAG). Na rozdíl od cyklosporinu s úzce vymezeným terapeutickým oknem kvůli toxicitě, neprojevuje se u MPA výraznější toxicita – problémy GI traktu, neutropenie).

 

Poločas eliminace

16-18 hodin (viz http://www.drugs.com/ppa/mycophenolate-mofetil-mycophenolic-acid.html), v souhrnu informací o přípravku se údaj nenachází

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a minimalizace toxicity mykofenolátu.

 

Terapeutické rozmezí

OKB-PI503 Imunosupresiva - doporučené meze

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz