Everolimus v krvi - odhad
Everolimus (Krev; hmot. konc. [µg/l] *)

Lokální kód: 1309 Zkratka: Ever
Kód VZP rutina: 99153 Statim:
Kód NČLP 15029

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Stanovení imunosupresiv po 15:00 je možné po předchozí telefonické domluvě.
Vzorky přijaté po 18.h. jsou vyšetřeny následující pracovní den.

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Nelze
Krev se nabírá před podáním léku.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze zmrazovat.

Monitorování everolimu se používá při kontrole terapie u pacientů po transplantaci ledvin.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Current trends in transplantation. Abbott 2009

B - Everolimus (ug/l)

 

Charakteristika

Everolimus je imunosupresivum používané při terapii po transplantaci solidních orgánů. Jedná se o 2-hydroxyethylový derivát sirolimu působící jako inhibitor proteinkinázy mTOR. Inhibice proteinu mTOR vede k supresi proliferace T-lymfocytů řízené cytokiny, díky inhibici progrese buněčného cyklu z fáze G1 do fáze S.

76-83% everolimu je vázáno v erytrocytech, vhodným médiem pro monitorování jeho hladiny je proto plná krev. Biologická dostupnost po perorálním podání je okolo 16%. Ustáleného stavu je dosaženo za 7 dní. Everolimus je extenzivně metabolizovaný v tenkém střevě a v játrech.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Poločas eliminace

18 - 35 hodin

 

Poznámka k poločasu eliminace

U pacientů s jaterním onemocněním se poločas eliminace zvyšuje.

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a minimalizace toxicity everolimu.

 

Terapeutické rozmezí

OKB-PI503 Imunosupresiva - doporučené meze

 

Pro podrobnější informace viz  TDM IKEM.

 

Zdroj informací

www.enclabmed.cz