Anti-endoteliální buňky v séru
Anti-endoteliální buňky IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 804 Zkratka: AECA
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 14889
Synonyma: AECA

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Plasma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 2 týden
Stabilita při -20°C 12 týden

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

Autoprotilátky proti endoteliálním buňkám (AECA) mohou být detekovány u širokého spektra zánětlivých onemocnění jako jsou různé formy vaskulitid (Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyangiitida, Kawasakiho syndrom, idiopatická retinální vaskulitida) a u revmatických chorob.Vysoké titry byly nalezeny například v aktivní fázi Wegenerovy granulomatózy a u SLE.

Současně je uváděna asociace mezi AECA IgG a progresivní systémovou sklerózou, primární sklerotizující cholangitidou, antifosfolipidovým syndromem, diabetes melitus I. typu, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. AECA může být také diagnostikována po transplantaci srdce, kde může být indikací zvýšeného rizika rejekce.