Glomerulární filtrace odhad z cystatinu C
eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Lokální kód: 139 Zkratka: GFRC
Kód NČLP 14850

Princip stanovení Výpočtová metoda
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření se provádí i mimo udanou dostupnost po telefonické domluvě.

Pokyny k odběru vzorku: Glomeulární filtrace je vypočtena ze sérové koncentrace cystatinu C.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
14R 99R+ 1.15 2.50 ml/s
Minimální snížení glomerulární filtrace způsobí zvýšení koncentrace cystatinu C v séru. Proto by měl být odhad glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C preferován v iniciálním stádiu snížení renální funkce (diabetická, hypertenzní nefropatie...). Další výhodou oproti stanovení kreatininu je nezávislost na věku, pohlaví, svalové mase a dietě.
Základní informace k analytu:

 

P/S - Cystatin C

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

13,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,35

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 mg/l)

0,14 mg/l

Poločas eliminace

0,085 dne, tj. 2,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj poločasu: Bokenkamp, 2005

 

Indikace vyšetření

Marker kardiovaskulárního rizika, výpočet glomerulární filtrace v iniciálním stádiu renálního poškození (art. hypertenze, diabetes mellitus)

 

Výpovědní hodnota

·         Kalkulátor pro odhad GFR je k dispozici zde:  SBL_Výpočtové vztahy biochemie. Indikace a omezení jednotlivých odhadů GFR jsou shrnuty zde:  SBL_Odhady GFR a  SBL_Odhady GFR příklady

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz