Glomerulární filtrace R-MDRD-1P
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 5)

Lokální kód: 135 Zkratka: MDR1
Kód NČLP 14845
Synonyma: MDRD
GRF-MDRD-1P

Odebíraný materiál: Krev

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten z koncentrace kreatininu v plazmě/séru, věku a pohlaví pacienta.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze:
Základní informace k analytu:

 

 

Odhad GFR podle rovnice MDRD

 

Charakteristika

Rovnici MDRD pro odhad glomerulární filtrace poprvé publikoval Levey v roce 1999. Vznikla v rámci studie „Modification of Diet in Renal Disease“ (odtud akronym MDRD). Původní rovnice (MDRD1) využívá pro odhad GFR sérový kreatinin, albumin, ureu, věk a pohlaví pacienta:

 

GFR (MDRD1)= 2,83 x (s-kreatinin x 0,0113)-0,999 x věk-0,176 x (s-urea x 2,8)-0,17 x (s-albumin/10)0,318 x f

f= 1 pro muže a 0,762 pro ženy

 

Existují další modifikace MDRD (2, 3 a 4) které z proměnných vypouštějí albumin a ureu. Poslední zmíněná (MDRD 4) pochází z roku 2007 a je určena k výpočtu GFR pomocí standardizované metody stanovení kreatininu s návazností na referenční metodu (používané i PLM IKEM).

GFR (MDRD4)= 2,917 x (s-kreatinin x 0,0113)-1,154 x věk-0,203 x f

f= 1 pro muže a 0,742 pro ženy

Kromě uvedených modifikací existují další zohledňující rasovou příslušnost.

Kalkulátor je k dispozici zde:  SBL_Výpočtové vztahy biochemie

 

Indikace

Diagnostika a monitoring glomerulopatií a renálních onemocnění obecně

 

Výpovědní hodnota

·         Výhodou oproti clearance kreatininu je, že výpočet nevyžaduje sběr moči který je častým zdrojem chyb

·         Vzhledem k tomu, že rovnice využívá koncentraci kreatininu přebírá i všechna omezení s tím související (závislost na svalové hmotě, nutrici, fyzické námaze, neglomerulární eliminace).

·         Rovnice MDRD byla odvozena na populaci pacientů s chronickým onemocněním ledvin a její použití u osob s fyziologickou, nebo hraničně postiženou funkci ledvin může byt omezené. Z uvedených důvodů v souladu s doporučením KDIGO 2012 se uořednostňuje rovnice CKD-EPI.

·         U zdravé populace a u pacientů s iniciálním stadiem glomerulární patologie (diabetes, hypertenze) je vhodné případně používat odhad GFR z cystatinu C.

·         Indikace a omezení jednotlivých odhadů GFR jsou shrnuty zde:  SBL_Odhady GFR a  SBL_Odhady GFR příklady

 

 

Zdroje:

A.Jabor et al.: Vnitřní prostředí, Grada 2008

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease