Tyreotropní hormon v séru
TSH (S; arb. látková konc. [mIU/l] CMIA)

Lokální kód: 852 Zkratka: TSH
Kód VZP rutina: 93195 Statim:
Kód NČLP 14814
Synonyma: TSH
Tyreotropin

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: K3 EDTA plazma, Li nebo Na heparinová plazma.
Odběr pokud možno ráno, nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o substituční léčbě tyreopatií, aplikaci radiokontrastních látek na bázi jódu, farmakoterapii amiodaronem, kortikosteroidy.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Interferuje fibrin a další pevné částice, nutná úplná koagulace vzorků před stáčením!
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 180 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Stabilita při 18 - 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
6M 1D 99R+ 0.35 4.94 mIU/l
Pro základní přehled o funkci štítné žlázy je plně dostačující vyšetření koncentrace TSH. Stanovení volného T3 a volného T4 by mělo být indikováno až v další fázi diferenciálně diagnostické rozvahy poruch štítné žlázy.
Vyšetření TSH je preferováno pro monitoraci terapie tyreopatií.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

 

S – TSH

 

Charakteristika

Tyreostimulační hormon tyreotropin se skládá ze dvou podjednotek α a β. Podjednotka α hormonu TSH je stejná jako u luteinizačního hormonu LH, hormonu stimulujícího folikuly FSH a lidského choriového gonadotropinu hCG, zatímco β podjednotky jsou pro tyto hormony specifické jak biologicky tak imunologicky.

TSH je syntetizován adenohypofýzou a stimuluje produkci a sekreci metabolicky aktivních tyreoidálních hormonů tyroxinu T4 a trijodtyroninu T3 . T3 a T4 v organismu regulují různé biochemické procesy, které jsou nezbytné pro normální vývoj, metabolickou a nervovou aktivitu. Syntéza a sekrece TSH je stimulována hormonem TRH (Thyrotropin Releasing Hormone), který reaguje na nízké koncentrace cirkulujících tyreoidálních hormonů. Zvýšené hladiny T3 a T4 potlačují produkci TSH negativní zpětnou vazbou. Somatostatin a dopamin mají inhibiční vliv na uvolňování TSH, z čehož vyplývá, že hypotalamus má na produkci TSH v hypofýze jak inhibiční, tak stimulační vliv. Jakékoliv selhání regulace na ose hypotalamus-hypofýza-štítná žláza se projeví sníženou nebo zvýšenou produkcí T3 a/nebo T4.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

19,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

24,6  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,79

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

54,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 mIU/l)

2,73 mIU/l

Poločas eliminace

0,04 dne, tj. 1 hodina.

 

Poznámka k poločasu eliminace

1 hodina (http://www.thyroi dmanager.org/chapter/physiology-of-the-hypothalmic-pituitary-thyroidal-system/)

 

Indikace vyšetření

TSH je testem první volby pro screening a monitorování terapie tyreopatií. Teprve  při nálezu TSH mimo referenční meze je třeba doplnit vyšetření FT4, eventuelně FT3.

Výjimku tvoří podezření na centrální hypotyreózu a období prvních měsíců po zahájení substituční léčby (vhodné je i vyšetření FT4).

 

Výpovědní hodnota

U primárně zvýšené funkce štítné žlázy nacházíme suprimovaný TSH a  zvýšené koncentrace FT4, obdobný nález je možné najít u pacientů v léčbě amiodaronem.

U centrální formy hyperfunkce je zvýšen TSH současně s FT4.

Snížená funkce štítné žlázy (primární hypotyreóza) je doprovázena zvýšením TSH, a znížením FT4. Centrální forma hypofunkce je doprovázená nízkym TSH a nízkou koncentrací FT4.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011

 

 

 

.