Prostatický specifický antigen volný v séru
PSA volný (S; hmot. konc. [µg/l] CMIA)

Lokální kód: 302 Zkratka: fPSA
Kód VZP rutina: 81227 Statim:
Kód NČLP 14810

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li-heparinová a K3-EDTA plazma.
Odběr není vhodné provádět do 48 hodin po mechanickém traumatu prostaty (vyšteření per rectum, jízda na kole).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ µg/l
Vyšetření je možné použít ke screeningu onemocnění prostaty, lze je ordinovat pouze současně s PSA celkovým.
Hodnotí se index PSA volný/PSA celkový.
Základní informace k analytu:
Zde neuvádíme referenční rozmezí, pro hodnocení vyšetření se používá poměr volný PSA / celkový PSA (metoda č.303).

 

 

S - fPSA

 

Charakteristika

Prostatický specifický antigen je serinová proteáza s aktivitou chymotrypsinového typu. Hlavním místem produkce PSA je glandulární epitel prostaty. PSA byl zjištěn taky u pacientů s karcinomem prsu, s nádory slinné žlázy, v mateřském mléce, krvi a moči..

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

13,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,00

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

37,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,25 ug/l)

0,09 ug/l

Poločas eliminace

0,076 dne, tj. 1,8 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Rozdílné údaje, 110 ± 19 minut (Richardson, 1996), 2-3 hodiny (Sikaris, 2011), 1,416 ± 0,723 dní (Ravery, 1998)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování terapie karcinomu prostaty. Vyšetření je indikováno spolu s celkovým PSA pro výpočet poměru fPSA/PSA.

 

Pro další údaje viz PSA v séru

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008