Tyroxin - volný v séru
T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] CMIA)

Lokální kód: 854 Zkratka: fT4
Kód VZP rutina: 93189 Statim:
Kód NČLP 14803
Synonyma: FT4
Free T4
Volný T4

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: K3EDTA plazma, Li nebo Na heparinová plazma.
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii amiodaronem, beta blokátory, substituční léčbě tyreopatií a hemodialýze.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 6 den
Stabilita při -20°C 6 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 9.00 19.00 pmol/l
Pro základní přehled o funkci štítné žlázy je plně dostačující vyšetření koncentrace TSH. Stanovení volného T3 a volného T4 by mělo být indikováno až v další fázi diferenciálně diagnostické rozvahy poruch štítné žlázy.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

P/S - T4 volný

 

Charakteristika

Tyroxin T4 koluje v krvi jako rovnovážná směs volného hormonu a hormonu navázaného na sérové proteiny. Přibližně 75% celkového cirkulujícího T4 se naváže na globulin vázající tyroxin (TBG – Thyroxine Binding Globulin), 10% na albumin a 15% na prealbumin. Vazba T4 na tyto proteiny je tak silná, že v krvi je přítomno méně než 0,03% ve formě nenavázaného (volného) T4. Tento malý podíl celkového T4  je biologicky aktivní. Koncentrace FT4 je přísně regulována a je citlivým markerem funkce štítné žlázy.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

12,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,47

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

18,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 15,00 pmol/l)

2,79 pmol/l

Poločas eliminace

8 dnů, tj. 192 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

190 hodin (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Ke sledování koncentrace periferních hormonů je doporučeno používat výhradně stanovení FT4 a FT3

Stanovení Free T4 je vyšetření druhé volby v diagnostice tyreopatií (indikace při TSH mimo ref.rozmezí). Výjimku tvoří podezření na centrální hypotyreózu a období prvních měsíců po zahájení substituční léčby (vhodné vždy doplnit i vyšetření FT4).

 

Výpovědní hodnota

U primárně zvýšené funkce štítné žlázy nacházíme  zvýšené koncentrace FT4 a suprimovanou koncentraci TSH, obdobný nález je možné najít u pacientů v léčbě amiodaronem.

Snížená funkce štítné žlázy (primární hypotyreóza) je doprovázena zvýšením TSH, a znížením FT4.

U centrální formy hyperfunkce je zvýšen TSH současně s FT4.

Centrální forma hypofunkce je doprovázená nízkym TSH a nízkou koncentrací FT4.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011

 

 

.