Protilátky IgG proti tyreoglobulinu v séru
Anti-tyreoglobulin IgG (S; arb. látková konc. [kIU/l] *)

Lokální kód: 817 Zkratka: a_TG
Kód VZP rutina: 93231 Statim:
Kód NČLP 14678
Synonyma: Anti TG
aTG
antiTG

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření se provádí jednou týdně, obvykle ve čtvrtek.

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA plazma a Li nebo Na heparinová plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Pro delší přepravu (mimo IKEM) musí být vzorky zmrazeny a přepraveny na suchém ledu.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii amiodaronem

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 72 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Stabilita při 18 - 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <4.11 kIU/l
Pro základní přehled o funkci štítné žlázy je plně dostačující vyšetření koncentrace TSH. Stanovení protilátek anti TG a anti TPO by mělo být indikováno až v další fázi diferenciálně diagnostické rozvahy poruch štítné žlázy.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

 

 

S - Anti-thyreoglobulin

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

8,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

82,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,10

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

29,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 4,00 kIU/l)

1,19 kIU/l

Poločas eliminace

0,25 dne, tj. 6,0 hodin.

Hodnoty Anti -TG získané různými testovacími metodami se mohou u daného vzorku lišit vzhledem k rozdílům v postupu a ve specificitě reagencií.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Velmi rozdílné hodnoty 6-96 hodin (Hocevar, 1997)

 

Indikace vyšetření

Diferencilální diagnostika tyreopatií a sdružených autoimunit.

Diagnostika tyreopatií 1x ročně u pacientů se zvýšeným rizikem autoimunitní tyreoiditídy (např. DM 1.typu, celiakie…). Před zahájením léčby amiodaronem.

 

Výpovědní hodnota

·         Vyšetření informuje o etiologii tyreopatie. Protilátky anti-TG jsou přítomny u 70% pacientů s Hashimotovou tyroiditidou. Jejich prevalence u Gravesovy nemoci je výrazně nižší (20-30%). Jsou častěji přítomny u pacientů s deficitem jodu a strumou.

·         Mírné zvýšení se může vyskytnout u asymptomatických jedinců, zejména u starších lidí a častěji u žen než u mužů. Přítomnost protilátek je spojena se zvýšeným rizikem pozdější tyreopatie.

·         Elevace anti-TG protilátek může provázet další autoimunitní onemocnění.

·         Při vyšetření tyreoglobulinu je nutné doplnit i vyšetření anti-TG, protilátky mohou při stanovení tyreoglobulinu interferovat.

·         Vzhledem k heterogennímu charakteru protilátek a nejednotné standardizaci metod pro jejich stanovení se výsledky mezi laboratořemi můžou lišit v řádu desítek až stovek procent. Při sledování aktivity onemocnění je proto vhodné využívat vždy stejnou metodu (laboratoř) pro všechna kontrolní vyšetření.

 

Zdroj informací:

www.enclabmed.cz

L.Thomas et al.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998.

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011

www.enclabmed.com

.