Anti-Toxoplasma gondii IgG v séru
Anti-Toxoplasma gondii IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Lokální kód: 758 Zkratka: ToxG
Kód VZP rutina: 82079 Statim:
Kód NČLP 14668
Synonyma: Toxoplasma IgG

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Další možné odběry: plasma.
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <7,2 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

Protilátky proti Toxoplasmě gondii

 

Toxoplasmózu způsobuje intracelulární parazit Toxoplasma gondii. Dle sérologických vyšetření má cca 35% populace anamnestické protilátky proti Toxoplasmě gondii. Nemoc může být přenesena potravou infikovanou oocystami, přímým stykem s infikovaným zvířetem (kočkou) nebo transplacetárně. Přenos krví při transfúzi, či při transplantaci orgánů je rovněž popsán. U běžné dospělé populace je průběh onemocnění symptomatický, ohroženi mohou být jedinci s imunodeficitem nebo léčení imunosupresivy. Nebezpečná je infekce pro těhotné ženy, může dojít k poškození plodu, nebo i samovolnému potratu. Průkaz zvýšené hladiny specifických protilátek třídy IgM, IgA nebo IgE indikuje akutní infekci a je rozhodujícím kritériem pro určení fáze infekce. U parazitárních infekcí hraje tvorba IgE protilátek důležitou roli. Průkaz IgE protilátek je vysoce specifickým markerem časné infekce. Specifické IgA protilátky proti T. gondii obecně přetrvávají méně než jeden rok. Jejich demonstrace indikuje akutní nebo nedávnou infekci a má ve spojení se symptomy nemoci rozhodující diagnostický význam. Stanovení specifických IgA protilátek patří mezi nejdůležitější kritéria při serologické diagnóze toxoplasmózy.

 

Nepřímá imunofluorescence

       V případě pozitivity se doporučuje titrace

       U IgG jsou protilátky do titru 1:1024 považovány za anamnestické – přetrvávající po prodělané infekci

       Titry vyšší než 1:1024 mohou znamenat akutní infekci a to i při nepřítomnosti protilátek ostatních izotypů

Serologie

Primoinfekce

       vysoké titry IgM, IgA, IgE, nízká hladina IgG, která se postupně zvyšuje (IgG protilátky jsou převážně nízkoavidní)

       IgM , IgA a IgE se začínají syntetizovat již v prvním týdnu infekce a maxima dosahují za 1 měsíc

       IgE rychle mizí, nejpozději do 3 měsíců od počátku infekce

       IgA mizí do 6 měsíců od počátku infekce

       IgM mizí do 9 měsíců od počátku infekce, ale v některých případech jejich syntéza přetrvává i po roce i déle

       IgG –nástup syntézy bývá 1 až 3 týdny po vzestupu IgM, maxima dosahují po 2 až 3 měsících , po té dochází k jejich poklesu, ale v nízkých titrech přetrvávají celý život

Reaktivace

       K reaktivaci latentní infekce dochází ve stadiu hlubokého imunodeficitu obvykle při poklesu počtu CD4+ T lymfocytů pod 100 buněk/µl (AIDS, imunosuprese)

       onemocnění nastupuje v průběhu dní

       Diagnostika- serologická, ovšem interpretace výsledků musí brát v potaz odlišnou imunologickou reakci organismu (IgM nemusí být přítomny vůbec, IgG v nízkých titrech)

 

V případě pozitiviti IgG protilátek vyšší než 15IU/ml, doporučujeme vyšetření avidity

 

Hodnocení avidity IgG

 

Index avidity (Av)

Výsledek

Interpretace

nižší než 0,200

Nízká avidita

Výsledek naznačuje možnost primární infekce vzniklé méně než 4 měsíce před odběrem vzorku.

Varování! Nízká hodnota indexu avidity však nevylučuje proběhlou infekci, protože část infikovaných osob může vykazovat přetrvávání protilátek IgG s nízkou aviditou.

mezi 0,200 a 0,300

Střední avidita

Výsledek nevylučuje možnost nedávno proběhlé infekce,

ale může znamenat dávno prodělanou infekci, při níž nedozrála avidita protilátek IgG.

Index avidity nižší než 0,300 jednoznačně neindikuje nedávnou infekci.

rovné nebo vyšší než 0,300

Vysoká avidita

Výsledek může vyloučit možnost získání primární infekce méně než čtyři měsíce před odběrem vzorku. Sérologická data z testů na jiné markery Toxoplasma gondii mohou poskytnout užitečné informace pro klinickou interpretaci výsledků.

 

 

Transplantace srdce

       Zdrojem infekce u příjemců může být: seropozitivní dárce, přímý kontakt s infekcí nebo může docházet k reaktivace u příjemce s latentní toxoplazmozou po nasazení imunosupresiv

       Ze všech pacientů po transplantaci je nejvíce riziková skupina seronegativních příjemců.

       Pečlivý screening pacientů před transplantací je naprosto nevyhnutelný

       Zároveň je nevyhnutelné vyšetření dárce orgánu – přenos infekce transplantovaným srdcem