Protilátky IgG proti tyreoperoxidáze v séru
Anti-mikrosomy IgG (S; arb. látková konc. [kIU/l] *)

Lokální kód: 818 Zkratka: aTPO
Kód VZP rutina: 91345 Statim:
Kód NČLP 14568
Synonyma: Anti TPO
TPO Ab
a-TPO

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření se provádí jednou týdně, obvykle ve čtvrtek.

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA plazma a Li nebo Na heparinová plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Pro delší přepravu (mimo IKEM) musí být vzorky zmrazeny a přepraveny na suchém ledu.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii amiodaronem.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 72 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <5.61 kIU/l
Pro základní přehled o funkci štítné žlázy je plně dostačující vyšetření koncentrace TSH. Stanovení protilátek anti TG a anti TPO by mělo být indikováno až v další fázi diferenciálně diagnostické rozvahy poruch štítné žlázy.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

S - Anti-TPO (protilátky proti tyreoperoxidáze)

 

Charakteristika

Jedná se o protilátky podtypu IgG1 nebo IgG4, které se vážou na membránový glykoprotein tyreocytu – thyreoperoxidázu a při autoimunitním zánětu aktivují komplement a T lymfocyty. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

11,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

147,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,08

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

34,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 kIU/l)

1,74 kIU/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika tyreopatií a sdružených autoimunit.

 

Výpovědní hodnota

·         Vyšetření informuje o etiologii tyreopatie. Protilátky anti-TPO se objevují často spolu s protilátkami anti-TG u 90% pacientů s Hashimotovou tyroiditidou. Jejich prevalence u Gravesovy nemoci je mírně nižší (75%).

·         Mírné zvýšení se může vyskytnout až u 20 % asymptomatických jedinců, zejména u starších lidí a častěji u žen než u mužů. Přítomnost protilátek je spojena se zvýšeným rizikem pozdější tyreopatie.

·         Elevace anti TPO protilátek může provázet další autoimunitní onemocnění (Addisonova nemoc, perniciózní anémie, diabetes mellitus I.typu), a chronické hepatitidy.

·         Protilátky anti-TPO jsou prokazatelné ve většině případů poporodní tyreoiditidy a přítomnost autoprotilátek v raném stádiu těhotenství je spojena se zvýšeným rizikem peripartální hypotyreózy.

·         Vzhledem k heterogennímu charakteru protilátek a nejednotné standardizaci metod pro jejich stanovení se výsledky mezi laboratořemi můžou lišit v řádu desítek až stovek procent. Při sledování aktivity onemocnění je proto vhodné využívat vždy stejnou metodu (laboratoř) pro všechna kontrolní vyšetření.

 

Zdroj informací:

www.enclabmed.cz

L.Thomas et al.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998.

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011

 

.