Adrenokortikotropní hormon v plazmě
Kortikotropin (P; látková konc. [pmol/l] ILMA)

Lokální kód: 95 Zkratka: ACTh
Kód VZP rutina: 93139 Statim:
Kód NČLP 14442
Synonyma: Kortikotropin
Adrenokortikotropní hormon
ACTH

Princip stanovení Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Úterý Odezva: dle počtu vzorků, min. 1x týdně

Pokyny k odběru vzorku: Odběr na lačno mezi 7. – 10. hodinou. O tomto odběru, je nutno VŽDY!! informovat Centrální příjem vzorků (linka 5210), kvůli přípravě centrifugy.
Odběrové zkumavky musí být předem vychlazeny v ledové tříšti. Odebranou zchlazenou krev je třeba ihned transportovat do laboratoře. Po odběru a během dalších manipulací se vzorky nesmí teplota stoupnout nad 4°C, aby se zabránilo degradaci analytu.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Zkumavky po odběru transportujte na tajícím ledu do laboratoře a udržujte v chladu.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Odběr provádějte na lačno mezi 7. – 10. hodinou. Vzorky by neměli být odebírány pacientům podstupující léčbu biotinem (> 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Centrifugujte, co nejdříve po odběru v chlazené centrifuze na 4°C a okamžitě oddělte alikvotní díl supernatantu a okamžitě!!! jej zmrazte (-20 °C nebo níže) v plastových zkumavkách.
Nepoužívejte sražené vzorky.
Výrazně hemolytické nebo lipemické vzorky a vzorky obsahující částice nebo zjevně mikrobiálně kontaminované vzorky se nesmí testovat.
Stabilita vzorků
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Rozmrazené vzorky uchovávané při teplotě 2-8 °C se musí použít během 2 hodin.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 1,6 13,9 pmol/l
Test byl vyvinut pouze k testování zmrazených vzorků s přídavkem EDTA v referenčním rozsahu bazálních hodnot; veškeré poskytnuté údaje o testování byly zjištěny na zmrazených vzorcích plazmy s přídavkem EDTA.
Základní informace k analytu:

 

 

P – Adrenokortikotropní hormon (ACTH)

 

Charakteristika

Polypeptid o délce 39 aminokyselin produkovaný specializovanými buňkami adenohypofýzy z prekurzorového proopiomelanokortinu (POMC).

Sekrece CRH a ACTH probíhá pulzně asi 4x/hodinu, charakteristický je cirkadiánní rytmus s maximem mezi 6.-10. hodinou ranní s minimem mezi 0.- 4. hodinou ranní. Mimo bazální endogenní produkci jsou hlavními stimuly pro uvolnění stres, fyzická námaha, akutní onemocnění, hypoglykémie, vasopresin a prozánětlivé cytokiny, Syntéza je inhibována glukokortikoidy (negativní zpětná vazba). Regulační dráhy probíhají přímým ovlivněním transkripce genu POMC a zprostředkovaně přes CRH.

 

ACTH je součástí regulační osy hypotalamus (CRH) –hypofýza (ACTH) – nadledviny (glukokortikoidy).

Hlavní fyziologickou funkcí je regulace sekrece adrenálních hormonů dvěma mechanizmy: aktivací enzymů steroidogenní kaskády a stimulací proliferace kortikotropních buněk nadledvin.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

Neuvádí se.

Interindividuální variabilita (CVg)

Neuvádí se.

Index individuality (teoretický, bez CVa)

-

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

-

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 mIU/l)

-

Poločas eliminace

22 minut

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj: Veldhuis 2001. Uvádí se také 10 minut (Yallow 1964)

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika hyper/hypokortikalismu, jako součást funkčních testů. Indikace spolu s vyšetřením koncentrace kortizolu.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření ACTH se používá jako test 2. linie v návaznosti na vyšetření koncentrace kortizolu v rámci diferenciální diagnostiky hyper/hypofunkce nadledvin.

 

Hyperkortisolismus

·         Stanovení ACTH slouží k rozlišení mezi ACTH dependetním (periferním/ exogenním)  a ACTH independentním (ektopická produkce, centrální)  hyperkortisolismem.

·         U pacientů s ektopickou produkcí (malobuněčný karcinom plic, karcinoid, thymom) jsou hodnoty cca 8x vyšší než u pituitárních produktivních adenomů, ke spolehlivému rozlišení je však nutné provedení funkčních testů (dexametasonový supresní test), pituitární adenomy si zachovávají určitou supresibilitu produkce ACTH.

 

Hypokortisolismus

·         Nejčastější příčinou izolované nízké koncentrace ACTH je neadekvátně rychlé vysazení kortikosteroidní terapie.

·         Onemocnění postihující hypofýzu (zánět, tumor) mají většinou charakter panhypopituitarismu. Největší rezervu mají adrenokortikotropní funkce (typicky se nejdřív projeví deficit sekrece gonadotropinů pak růstového hormonu a tyreotropinu), parciální deficit ACTH může být demaskován v případě akutního onemocnění, operačního výkonu.

·         Funkční testy zahrnují CRH stimulační test a test insulinem indukované hypoglykémie.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Jameson L.J.: Harrisons Endocrinology, McGraw Hill, 2006.

Veldhuis J.D. et al.: Corticotropin secretory dynamics in humans under low glucocorticoid feedback, J. Clin. Endocrinol. Metab.,2001.

Yalow R.S. et al.: Radioimmunoassay of human plasma ACTH., J. Clin. Endocrinol. Metab., 1964.