CMV protilátky typu IgG
Anti-CMV IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Lokální kód: 212 Zkratka: CMVG
Kód VZP rutina: 82079 Statim:
Kód NČLP 14421
Synonyma: CMV IgG
Cytomegalovirus IgG protilátky

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA nebo heparinizovaná plazma.
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky srážlivé krve lze transportovat (mimo IKEM) chlazené při teplotě +2 až +8 °C.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě reaktivního vzorku při první analýze viz. pracovní instrukce PI025 Pokyny pro službu a PI035 Imunochemie - interpretace výsledků pro další postup.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 14 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro sérum. Stabilita v plazmě viz příbalový leták.
Stabilita při -20 °C a 18 až 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ <6.00 kU/l
Základní informace k analytu:
Výsledky jsou vydávány v číselné formě v jednotkách kAU/l. Kritéria pro hodnocení reaktivity vzorku:
< 6,0 kAU/l - negativní
větší nebo rovno 6,0 kAU/l - vzorek reaktivní (známky proběhlé nebo akutní infekce)
Zdroj referenčního rozmezí: příbalový leták

 

 

 

Cytomegalovirus (CMV) – sérologická diagnostika

 

CMV je největším virem z rodiny Herpesviridae. Virová dvouvláknová DNA je obklopena kapsidou a vnějším obalem.

Prevalence infekce CMV(včetně latentní) se udává v rozmezí  50-90% v závislosti na věkové slupině. Je známým teratogenem (akronym TORCH).

Přenos viru probíhá prostřednictvím kontaktu s infikovanou osobou, pohlavním stykem, transplacentárně, možný je i mikroparenterální přenos (infikované předměty v domácnosti) a přenos krevní transfuzí.  Virus je vylučován ve slinách, slzách, močí a v dalších tělních tekutinách.

Většina infekcí u imunokompetentích pacientů je asymptomatických, nebo má velmi mírný (flu-like) průběh. Vzácnější je obraz podobný infekční mononukleóze s teplotami a mírnou hepatitidou. Naopak klinicky velmi závažné jsou zejména intrauterinní infekce a infekce u imunosuprimovaných pacientů.

Virus infikuje především epiteliální buňky a lymfocyty. V jádře hostitelské buňky vytváří charakteristické inkluze.

Inkubační doba je 30 – 60 dní (průměrně 40 dní), nicméně ůdaje v literatuře nejsou jednotné (uvádí se i 7-12 týdnů).

 

 Přímý důkaz zahrnuje stanovení virové mRNA nebo DNA metodou PCR s možností kvantifikace (viral load) a sledování efektu léčby, případně izolaci viru anebo průkaz angenu pp65 v krvi.

http://lib.jiangnan.edu.cn/asm/481-Virus%20-%20Cytomegalovirus-Introduce.files/spacer.gif

Sérologická diagnostika infekce CMV je založena na posouzení rekativity IgG a IgM, případné IgA protilátek. Další možností je stanovení avidity CMV IgG protilátek.

 

CMV IgG protilátky

·         Reaktivita znamená, že pacient byl v průběhu života infikován CMV. Na základě tohoto vyšetření však nelze rozlišit, jestli se jedná o aktivní infekci. Je nutné další vyšetření (CMV IgM, přímý průkaz viru, IgG avidita).

·         Reaktivita CMV IgG je ve větsině případů doživotní.

·         Negativní CMV IgG vylučuje infekci před >2 týdny (imunkompetentní pacienti).

 

CMV IgM protilátky

·         Reaktivita je přítomna u primoinfekce (perzistují spravidla 2 – 3 měsíce), reaktivace, anebo reexpozice CMV v posledním období.

 

CMV IgG avidita

·         Slouží pro detekci recentní primární infekce.

·         Při primoinfekci jsou produkovány IgG s nízkou aviditou (index <0,2). Po uplynutí 2-4 měsíců začne probíhat syntéza vysoce avidních IgG. Po  6 měsících lze očekávat hodnoty > 0.5.

 

U imunosuprimovaných  pacientů může být humorální imunitní odpověď výrazně oslabená.

 

 

Typický časový průběh CMV infekce

 

Vyšetřovací algoritmus CMV

 

Interpretace výsledků sérologické diagnostiky CMV infekce

 

CMV IgG

CMV IgM

Interpretace

-

-

Pacient nemá aktivní infekci, ani nebyl v minulosti infikován CMV

anebo

Imunosuprimovaný pacient neschopný tvorby protilátek

anebo

Inkubační fáze

-

+

Suspektní recentní primoinfekce

nutná konfirmace – přímý průkaz viru

+

+

Aktivní primární infekce (do 2-3 měsíců po infikování)

anebo

Reaktivace latentní infekce

+

-

Expozice v minulosti, imunita k primoinfekci

Latentní infekce

 

 

 

Zdroje:

Bednář  M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996

www.szú.cz

www.cdc.gov

http://www.viomecum.ch

www.labtestonline.com

 

 

 

.