Anti-CCP IgG v séru
Anti-CCP IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Lokální kód: 844 Zkratka: aCCP
Kód VZP rutina: 91567 Statim:
Kód NČLP 14395
Synonyma: Anti-CCP3
Protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu

Princip stanovení ELISA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 3 týdnů od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: EDTA plasma
Nelze použít lithium a heparinovou plasmu
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <19,99 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům

 

Citrulín je nestandardní aminokyselina, která není inkorporována do proteinů během translace. Je vytvářena posttranslační modifikací (deiminací) argininu v proteinu pomocí enzymu, který se nazývá peptidylarginin deamináza (PAD). Biochemickým výsledkem tohoto procesu je konverze pozitivně nabitých argininů do polárních ale nenabitých citrulinů. Tyto změny v proteinu jsou zodpovědné za jeho nově získanou antigenicitu.

PAD je za normálních okolností přítomen intracelulárně ve formě inaktivního enzymu. Při zvýšené koncentraci extracelulárního Ca2+ (při odumírání buňky, při poškození buněčné membrány) dojde k jeho aktivaci. Aktivovaný PAD přeměňuje arginin na citrulin v různých proteinech (fibrin, vimentin, histony). Citrulinované proteiny jsou pak zpracovány imunitním systémem a u vnímavé osoby dojde za vhodných podmínek k tvorbě protilátek proti citrulinovaným peptidům.

Anti-CCP protilátky jsou tvořeny především v izotypu IgG. Hlavní podtřídou je IgG1, asi čtvrtina sér obsahuje také IgG4. IgG2 a IgG3 jsou vzácné.

 

Diagnostika

Citrulinované peptidy mají vysokou specificitu a senzitivitu pro diagnostiku revmatoidní artritidy  a identifikují závažnější formy s destruktivním průběhem. V malém procentu se pozitivita vyskytuje u nemocných se SLE, Sjörgenovým syndromem a polyartikulární erozivní formou psoritické artritidy.

 

Literatura:

VENCOVSKÝ, Jiří. Protilátky proti citrulinovaným proteinům u revmatoidní artritidy. Lékařské listy [online]. 2005 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/protilatky-proti-citrulinovanym-proteinum-u-revmatoidni-artritid-1690 65