Solubilní transferinový receptor v séru
Solubilní transferinový receptor (S; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 65 Zkratka: sTfR
Kód VZP rutina: 81721 Statim:
Kód NČLP 14336
Synonyma: rozpustný transferinový receptor
cirkulující transferinový receptor
STFR
sTfR

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 3 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 4 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 18R 99R+ 1,9 4,4 mg/l
M 18R 99R+ 2,2 5,0 mg/l
Základní informace k analytu:

 

S – Solubilní transferinový receptor

 

Charakteristika

Solubilní transferinový receptor (sTfR) je monomer vznikající při proteolýze transmembránového transferinového receptoru (190 kDa), který se skládá z dvou aminokyselinových řetězců spojených disulfidickým můstkem a jehož hlavním úkolem je vazba transferinu nesoucího molekulu železa a následný transport železa do buňky. Transferinový receptor je exprimován na povrchu všech buněk, 80 % je ovšem přítomno na buňkách erytropoetických a buňkách proliferujících. Mezi solubilním transferinovým receptorem a receptorem na membránách je konstantní vztah, proto můžeme solubilní transferinový receptor považovat za nepřímý ukazatel exprese transferinoých receptorů a tím i specifický ukazatel nedostatku železa v buňkách.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

13,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

20,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,65

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

38 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5 mg/l)

1,9 mg/l

Poločas eliminace

Není udáván.

Zdroj biologické variability: Maes M. et al.:Components of biological variation in serum soluble transferrin receptor: relationships ro serum iron, transferrin and ferritin concentrations, and immune and haematological variables.Scand J Clin Lab Invest, 1997, 57(1), p.31-41.

 

Indikace vyšetření

Diferenciální doagnostika anémií z nedostatku železa a anémií z chronických onemocnění. Monitorace léčby erytropoetinem.

 

Výpovědní hodnota

Koncentrace sTfR závisí jednak na poptávce buněk po železu (zejména erytropoetických i jiných proliferujících) a celkovém počtu těchto buněk.

Zvýšení koncentrace sTfr při sideropenických anémiích, hemolytické anémii, megaloblastové anémii, polycytémií, thalasémii, hereditární sférocytóze, srpkovité anémii, u myelodysplastického syndromu, při poruchách tvorby erytropoetinu či při nedostatku železa během těhotenství.

K poklesu koncentrace sTfr dochází při aplastické anémii a snížené erytropoéze obecně (např. při CKD).

Koncentrace sTfR není na rozdíl od koncentrace feritinu ovliněna reakcí akutní faze, akutními poruchami jater, proto lze stanovení sTfr využít u stavů, kde koncentrace ferritinu neodpovídá  stavu železa (záněty, hepatopatie).

 

Zdroje informací

Beguin Y. Soluble transferring receptor for the evaluation of erythropoiesis and iron status. Clinica Chimica Acta 329 (2003) 9-22.

Mayo Clinic, Test definition: STFR, 2013.

www.enclabmed.cz