Propeptid prokolagenu I N-term. v séru
Propeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Lokální kód: 325 Zkratka: P1NP
Kód VZP rutina: 93255 Statim:
Kód NČLP 14331
Synonyma: P1NP

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 24 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 50R 15 70 µg/l
M 25R 70R 15 80 µg/l
F 50R 99R+ 15 90 µg/l
M 70R 99R+ 15 115 µg/l
Základní informace k analytu:

 

SP1NP

 

Charakteristika

N-terminální fragment prokolagenu 1 je senzitivním biochemickým markrem kostní novotvorby. Na rozdíl od ostatních osteomarkrů je minimálně ovlivněn cirkadiálními rytmy i přijímanou potravou.

Osteoblasty vytvářejí prokolagen typu 1, (prekurzor kolagenu 1 což je důležitá složka kostní matrix), který obsahuje N a C terminální konce. Specifické proteázy během tvorby kostní matrix tyto konce odštěpují a jsou uvolňovány do oběhu.

Hladiny cirkulujícího celkového P1NP se mění v průběhu antiresorpční i anabolické terapie – jedná se tedy o marker vhodný k sledování úspěšnosti léčby osteoporózy. Po účinné antiresorpční terapii se hladina P1NP sníží alespoň o 40% oproti vstupní koncentraci, při účinné anabolické terapii se hladina zvýší alespoň o 40% oproti vstupní koncentraci.

Doporučené odběry: na začátku léčby a poté za 3-6 měsíců. Dále pravidelné kontroly průběhu léčby (např. po 6 – 12 měsících).

P1NP lze použít jako ukazatel rozvoje osteoplastických kostních metastáz (např. u karcinomu prostaty) a také k hodnocení úspěchu protinádorové terapie.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

7,4%

Interindividuální variabilita (CVg)

57,3 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,13

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

20,5 %

Poločas eliminace

6 minut

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj: Smedsrod, 1990.

 

Indikace vyšetření

Monitorace stupně kostního metabolismu, diagnostika osteoporózy, Poruchy kalcium-fosfátového metabolismu.

 

Referenční rozmezí

Referenční rozmezí pro P1PN jsme převzali od australské odborné pracovní skupiny klinických biochemiků a endokrinologů zabývajících se markery kostní remodelace (Vasikarian SD et al. 2014). Skupina analyzovala velké množství studií a dospěla ke společnému konsenzu. Mezi stěžejní práce patří studie od australských (Jenkins N. et al. 2013) a od německých (Michelsen J. et al. 2013) pracovníků.

 

Muži (25 – 70 let)                                 15 - 80 ug/l

Muži (>70 let)                                       15 - 115 ug/l

Premenopauzální ženy (25 - 49 let)     15 - 70 ug/l

Postmenopauzální ženy (50 - 70 let)    15 – 90 ug/l

 

Výpovědní hodnota

·         Vysoká specifičnost i senzitivita ve vztahu ke kostní remodelaci, marker kostní novotvorby.

·         Extrémně krátký poločas, změny jsou řádově v minutách

·         Diurnální variace, odběry by měli být provedeny v jednotnou dobu (maximum mezi 5.a 6.h ranní).

 

Sérový P1NP může být zvýšený u pacientů s renálním selháním. Pro pacienty s eGFR ˂ 0,5 ml/sec/1,73m2 platí toto referenční rozmezí:

Muži (20 – 24 let)                                -  15 – 115 ug/l

Premenopauzální ženy (20 – 24 let)   -  15 – 90 ug/l

Postmenopauzální ženy (>70 let)       -  15 – 115 ug/l

 

Zdroje informací

Příbalový leták-Roche

 

JENKINS, N., M. BLACK, E PAUL, J.A. PASCO, M.A. KOTOWICZ a H.-G. SCHNEIDER. Age-related reference intervals for bone turnover markers from an Australian reference population. Bone [online]. 2013, 16 April 2013, 55(2), 271-276 [cit. 2019-05-09]. DOI: 10.1016/j.bone.2013.04.003. ISSN 87563282. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S8756 328213001452

 

MICHELSEN, J., H. WALLASCHOFSKI, N. FRIEDRICH, C. SPIELHAGEN, R. RETTIG, T. ITTERMANN, M. NAUCK a A. HANNEMANN. Reference intervals for serum concentrations of three bone turnover markers for men and women. Bone [online]. 2013, 57(2), 399-404 [cit. 2019-05-09]. DOI: 10.1016/j.bone.2013.09.010. ISSN 87563282. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S8756 328213003645

 

VASIKARAN, Samuel D., S.A. Paul CHUBB a Hans-Gerhard SCHNEIDER. Towards optimising the provision of laboratory services for bone turnover markers. Pathology [online]. 2014, 46(4), 267-273 [cit. 2019-05-09]. DOI: 10.1097/PAT.0000000000000092. ISSN 00313025. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031 302516305736

 

FRIEDECKÝ, B. a J. VÁVROVÁ. Harmonizace měření kostních markerů. Analytický minireview. Klinická biochemie a metabolismus [online]. 4/2017, , 162-166 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2017/20 17-4/KBM-2017-4-Friedecky-162.pdf