Testosteron v séru
Testosteron (S; látková konc. [nmol/l] ILMA)

Lokální kód: 338 Zkratka: TST
Kód VZP rutina: 93191 Statim:
Kód NČLP 14284

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vzhledem k cirkadiánímu rytmu testosteronu se doporučuje použít k vyšetření 3 náběry provedené mezi 8. - 10. hodinou a vlastní stanovení provést ze smíchaného séra. Pro přepočet na dříve používané µg/l se výsledek násobí faktorem 0,288.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Vzorek lze zamrazit pouze jednou.

Základní informace k analytu:

 

 

S – Testosteron

 

Charakteristika

Testosteron je steroidní hormon produkovaný u mužů v Leydigových buňkách varlat, u žen v ovariích a kůře nadledvin.

V plazmě se tesosteron vyskytuje ve 2 frakcích – volné a vázané (na albumin a sex hormone binding protein). Hlavní funkcí je vývoj sekundárních pohlavních znaků u obou pohlaví a vliv na sexuální funkce.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

9,25 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,05 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,42

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

29,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 28 nmol/l)

8,2 nmol/l

Poločas eliminace

10 minut

Poločas eliminace platí pro volný testosterón. Při exogenní aplikaci testosteronu je poločas prodloužen na několik dní v závislosti od chemické struktury molekuly (např. testosteron-propionát má poločas 4,5 dne).

 

Indikace vyšetření

Poruchy menstruačního cyklu a fertility. Gonadální dysgeneze a poruchy vývoje pohlavních znaků.

 

Výpovědní hodnota

 

Jednotky

5. percentil

95. percentil

Muži 20-49 let

nmol/l

8,6

29

Muži 50 a více let

nmol/l

6,7

25,7

Ženy 20-49 let

nmol/l

0,3

1,7

Ženy 50 a více let

nmol/l

0,1

1,4

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz