Progesteron v séru
Progesteron (S; látková konc. [nmol/l] ILMA)

Lokální kód: 340 Zkratka: PROG
Kód VZP rutina: 93137 Statim:
Kód NČLP 14278

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Pokyny k transportu: Transport krve do laboratoře v den odběru.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: V případě použití citrátové plazmy musí být výsledky korigovány + 10%.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nesmí být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být před analýzou centrifugovány.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C hodina
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Vzorky mohou být zmrazeny pouze jednou.
Bliže viz příbalový leták.

Základní informace k analytu:
Referenční rozmezí jsou uvedeny v informačním textu metody.

 

 

S – Progesteron

 

Charakteristika

Progesteron je steroidní hormon produkovaný převážné corpus luteum a placentou, z menší části ováriem a nadledvinou.

V průběhu folikulární fáze menstručního cyklu je  krvi přítomna velmi nízká koncentrace. Menší peak v koncentraci je detekovatelný při uvolnění LH ve fázi ovulace. Vysoké koncentrace progesteronu jsou přítomné v luteální fázi (peak 6-8 dní po ovulaci), kdy je progesteron produkován v corpus luteum. V případě oplodnění je další sekrece progesteronu v corpus luteum řízena hCG. Fyziologickou funkcí progesteronu je sekreční transformace endometria. Od 8. týdnu gestace je progesteron tvořen v placentě, hlavní funkcí je udržování deciduální transformace endometria a potlačení kontraktility dělohy v průběhu téhotenství.

 

V plazmě je progesteron z 90% procent vázán na proteiny.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

19,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

50,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,39

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

56,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 38 nmol/l)

21,6 nmol/l

Poločas eliminace

5 minut

Zdroj poločasu eliminace: www.wikipedia.org, Brucker M.C.: Pharmacology for Women’s Health, Jones and Bartlett Publishers, 2015.

 

Indikace vyšetření

Posouzení funkce corpus luteum, potvrzení ovulace.

 

Výpovědní hodnota – referenční rozmezí

 

 

Jednotky

5. percentil

95. percentil

Muži

nmol/l

<0,2

0,5

Folikulární fáze

nmol/l

0,2

2,8

Ovulační fáze

nmol/l

0,4

38

Luteální fáze

nmol/l

5,8

76

Menopauza

nmol/l

<0,2

0,4

Rozmezí je platné pro metodu Roche PROGESTERON III, používanou OKB IKEM od 26.10.2016. Zdroj: příbalová informace.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz