AB0 aglutinogeny_Erytrocyty(B)
AB0 aglutinogeny (Erytrocyty(B); seznam přítomností [-] aglutinace (gel))

Kód NČLP 14214

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: zkumavka bez antikoagulantu bez gelu (Vacuette: červený uzávěr)
Pokyny k transportu: nejsou zvláštní požadavky

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním připravíme 3-4% náplav erytrocytů v diluentu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 48 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě není