AB0 aglutininy_P
AB0 aglutininy (P; seznam přítomností [-] aglutinace (gel))

Kód NČLP 14180

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: zkumavka bez antikoagulantu bez gelu (Vacuette: červený uzávěr)
Pokyny k transportu: nejsou zvláštní požadavky

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě není