Tubulární resorpce vody
Tubulární rezorpce vody (Pt(ledviny); objemový podíl [%] vzorec 1)

Lokální kód: 133 Zkratka: ResH
Kód NČLP 14163
Synonyma: TRH2O

Princip stanovení Výpočtová metoda
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Tubulární rezorpce vody je vypočtena ze sérové a močové koncentrace kreatininu (doporučená doba sběru více než 4 hodiny).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
14R 364D 99R+ 99.00 99.90 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: A.Jabor et al., Vnitřní prostředí, 2008

 

Tubulární resorpce vody (výpočet)

 

Informuje o podílu vody, který se zresorboval z primární moče (glomerulárního filtrátu) při jejím průchodu tubulárním sytémem ledvin a úpravě na definitivní moč.

Výpočet vychází z předpokladu, že clearance kreatininu odpovídá glomerulární filtraci:

 

TR (H2O) = 1 – (S-kreatinin x 0,001/U-kreatinin)

S-kreatinin v séru (µmol/l), U-kreatinin v moči (mmol/l)

 

Pro výpočet není nutný údaj o době a času sběru moči, nicméně k eliminaci krátkodobých výchylek se preferuje alespoň 4-hodinový sběr.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika poruchy koncentrační schopnosti renálního tubulu. Poruchy osy ADH-ledvina, patologie osy RAAS.

 

Výpovědní hodnota

 

Referenční rozmezí: 98-99%, rozmezí zatím nebylo dostatečně validováno pro aktuálně používanou metodu stanovení kreatininu (enzymová, standardizovaná metoda).

 

Snížení TR (H2O) je charakteristické pro zvýšený příjem vody, nebo poruchu renální tubulární koncentrační funkce (primární nebo sekundární v rámci endokrinopatií).

 

Zvýšení TR (H2O) značí zvýšené koncentrační úsilí ledvin (např. při aktivaci osy ADH/RAAS u dehydratace, hyperosmolarity, hypotenze nebo u primárního hyperaldosteronismu).

 

Zdroje:

Antonín Jabor a kol.: Vnitřní prostředí, Galén 2008.