Anti-Langerhansovy ostrůvky v séru
Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 815 Zkratka: a_LO
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 13513
Synonyma: Anti-ICA
aICA

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Jednotka: Semikvantitativní hodnocení.

Protilátky proti Langerhansovým ostrůvkům

 

Protilátky proti buňkám pankreatických ostrůvků (ICA) jsou přítomny v séru až 80% pacientů s IDDM, ICA jsou přítomny v asymptomatickém prediabetickém stadiu i v období klinické manifestace. ICA jsou rovněž detekovány u 3-4% příbuzných 1.stupně, u kterých je riziko rozvoje IDDM  53% do 5 let a je závislé na titru protilátek. Autoprotilátky jsou ale také nalezeny u 0,5% zdravé populace. Pozitivita ICA může znamenat přítomnost protilátek proti 1 či více antigenům beta buněk.

Pro detekci ICA je užívaná metoda nepřímé imunofluorescence. Substrátem jsou řezy opičího pankreatu. Protilátky jsou stanovovány ve třídě IgG.

 

Klinická indikace: diabetes melitus 1. typu