b-CrossLaps v séru
Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Lokální kód: 332 Zkratka: Cros
Kód VZP rutina: 93259 Statim:
Kód NČLP 12630
Synonyma: b-CrossLaps
beta-CrossLaps
b-CTx

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: K3-EDTA a plazma s heparinem sodným.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při 4-8°C 8 hodina
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 49R 364D 0,025 0,573 ng/l
M 18R 30R 364D 0,155 0,873 ng/l
M 31R 50R 364D 0,093 0,630 ng/l
F 50R 80R 0,104 1,008 ng/l
M 51R 80R 0,035 0,836 ng/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: MAYO Clinic

 

 

S - Beta-CrossLaps

 

Kost je metabolicky aktivní tkáň, která se přirozeně neustále remodeluje (degradace i formace kosti jsou v rovnováze). Organická kostní hmota je tvořena zhruba z 90% kolagenem typu 1, který je syntetizován osteoblasty. Během extracelulárního zrání kolagenu jsou vlákna propojována příčnými spojkami, a to zejména v N- a C- terminálních úsecích (aminoterminální a karboxyterminální). Když je kostní matrix degradována, kolagenní molekula je štěpena specifickými enzymy tak, že jsou z obou konců odštěpovány krátké telopeptidy (NTX, CTX). V C terminálních telopeptidech (CTX)  je α aspartamová kyselina, která se mění (izomeruje) během stárnutí kosti na β formu. Při degradaci zralé kosti se tedy do krve dostává až telopeptid s aspartamovou kyselinou v beta formě – proto β-CrossLaps. Současným měřením obou forem CTX (α/β) resp. stanovením jejich poměru lze hodnotit rychlost kostního obratu. Uvedený poměr je zvýšen např. u pacientů s neléčenou Pagetovou chorobou, kdy v důsledku rychlého obratu přibývá neizomerizovaného telopeptidu. Opačně je tomu například u pacientů léčených bisfosfonáty. U dětí a dospívajících je převažující formou α-CTX po pubertě se její zastoupení výrazně snižuje.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

18,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

33,9  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,55

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

51,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 ug/l)

0,52 ug/l

Poločas eliminace

0,04 dne, tj. 1,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

(http://www.page-meeting.org/pdf_assets/5245-PAGE_ AAE581_TLP.pdf)

 

Indikace vyšetření

Monitorování stupně aktivity osteoklastů,

Monitorování úspěšnosti antiosteoresorpční terapie – snížení o 25% nebo více oproti původní hodnotě znamená adekvátní nastavení léčby (měřit po 3 až 6 měsících od začátku léčby)

Pomocný nástroj pro detekci osteolytických ložisek

 

Interpretace

Markery kostního obratu jsou zvýšené fyziologicky v dětství, během růstu a při hojení zlomenin. V těchto případech jsou markery degradace i novostavby v rovnováze a nemají diagnostickou hodnotu.

Zvýšené hodnoty Beta-CrossLaps znamenají akcelerovanou kostní resorpci a jsou asociovány s osteoporózou, osteopenií, Pagetovou chorobou, hypertyreózou, hyperparatyreózou, maligní hyperkalcémií, křivicí, mnohočetným myelomem, kostními metastázemi a dalšími chorobami (např: vrozené nemoci kostního metabolismu).

 

Zdroje:

www.enclabmed.cz

https://www.mayocliniclabs.com

PRŮŠA, Richard. Průvodce laboratorními nálezy. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-68-8.

ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, c2002. ISBN 80-7262-201-3.