Transferin v moči
Transferin (U; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

Lokální kód: 86 Zkratka: TRU
Kód VZP rutina: 91137 Statim:
Kód NČLP 12624
Synonyma: TRU

Princip stanovení Nefelometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 10 ml
Dostupnost rutinní: Dvakrát týdně Odezva: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Vzorky neodebírat do nádoby s konzervační látkou.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Před analýzou je třaba vzorky moči centrifugovat při 3000g 10 minut.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 72 hodina
Poznámka ke stabilitě Použití zmražených vzorků se nedoporučuje

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ <2,0 mg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

 

U Transferin

 

 Charakteristika

Transferin je glomerulární protein s podobným diagnostickým významem jako má albuminurie.

Podobně jako u albuminu je velikost molekuly transferinu na hranici velikosti pórů v glomerulární bazální membráně (55 A). Ztrátám těchto proteinů glomerulární filtrací za fyziologického stavu brání negativní náboj membrány tvořený glykosaminoglykany obsahujícímii heparan sulfát. Ztráta náboje glomerulární bazální membrány je jednou z prvních patologických změn a je charakteristická v inicálním stadiu glomerulopatií (např. u diabetické nefropatie, ukládání imunokomplexů).

Albumin a transferin jsou pro svou malou velikost molekuly prvními proteiny které se při poškození membrány objevují v moči ve zvýšené koncentraci

 

Indikace vyšetření

Pátrání po počátečních stadiích glomerulopatií. Pro hodnocení nejsou k dispozici uznávané cut-off hodnoty.

 

Výpovědní hodnota

Objevuje se v moči ve zvýšené koncentraci už při malé glomerulální patologii, slouží pro odhad selektivity proteinurie.

Selektivní glomerulární proteinurie

·         Tvoří ji transferin a albumin, nejsou přítomny imunoglobuliny ani tubulární proteiny (alfa1 mikroglobulin)

·         Nejčastěji se jedná o nefritidu s minimálními změnami (minimal change nefritis), nebo o iniciální stadia mírný průběh jiných glomerulopatií (diabetes mellitus, SLE, IgA nefropatia, perimembranózní nebo fokálně-sklerotizující glomerulonefritidy).  

 

Zdroje informací

L. Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

www.enclabmed.cz