Legionella pneumophilla séroskupiny 1 v moči
Legionella pneumophila (U; arb. konc. [-] ELISA)

Lokální kód: 762 Zkratka: MOAg
Kód VZP rutina: 82117 Statim:
Kód NČLP 12619
Synonyma: Močový antigen Legionella
Antigen Legionelly v moči

Princip stanovení Imunochromatografie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Denně v pracovní dny
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Vzorky moči je nutné odebírat do standardních sterilních nádob.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny k transportu: Pokud je to možné, měly by se vzorky moči transportovat v nádobách bez možnosti úniku tekutin.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 2 týden
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 0 1,0 arb.j.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.

Legionella pneumophila

Organismy rodu Legionella jsou gramnegativní bakterie, které jsou charakteristické všudypřítomným výskytem, včetně míst jako jsou sladkovodní jezera, vodovodní síť, klimatizační systémy a rekreační bazény. S lidskými nemocemi je spojována v 80 % případů L. pneumophila. Infekce L. pneumophila se vyskytují jako sporadické izolované případy, endemické shluky případů a epidemie. Přenos nemoci je patrně spojen s expozicí aerosolů, (klimatizace, pokojových zvlhčovačích vzduchu), v pitné vodě. K růstu vyžaduje teplotu vody 25-45°C.

 

Inkubační doba nemoci je 2 – 10 dní. Onemocnění se projevuje jako akutní zápal plic. Jak onemocnění postupuje, může postihnout i další orgány – játra, ledviny, centrální nervový systém (mozek a mícha), trávící soustava.

 

Klinická indikace

 

  • Legionelová pneumonie (legionářská nemoc),
  • akutní respirační infekce,
  • pontiacká horečka (mírnější projev infekce, projevy podobné chřipce)
  • přibližně 10 % případů atypická pneumonie
  • zvýšené riziko u kuřáků
  • imunosuprimovaní jedinci (zvýšená mortalita)

 

Klinická laboratorní diagnóza pro určení vhodné léčby je dobře stanovitelná přímým vyšetřením klinických vzorků na přítomnost Legionelly například přímou imunofluorescencí v BAL či sputu.

 

Pro rychlé stanovení diagnózy infekcí způsobených Legionellou pneumophila sérotyp 1 lze vyšetřit rozpustný specifický antigen v moči. Toto vyšetření je neinvazivní. Až 70% onemocnění způsobených L.pneumophila je zapříčiněno právě sérotypem 1. Antigen v moči je prokazován v časných fázích infekce (již po 3 dnech od propuknutí prvních příznaků) i v pozdních fázích infekce.