Anti-Borrelia burgdorferi IgM v séru metodou imunoblot
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] immunoblotting)

Lokální kód: 753 Zkratka: BIMW
Kód VZP rutina: 91411 Statim:
Kód NČLP 12518

Princip stanovení Immunoblot
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Při stanovení se nesmí používat hemolytické a lipemické vzorky.
Další možné odběry: plasma.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Bez jednotek.

Protilátky proti Borrelia burgdorferi

 

Borrelia burgdorferi je klíštětem přenášený původce lymeské borreliózy. V Evropě přenáší bakterii, patřící mezi spirochety a způsobující lymeskou boreliózu, klíště obecné (Ixodes ricinus) (spirochety prokázány i v komárech, ale přenos na člověka neprokázán).

Většina onemocnění vyvolané druhem Borrelia Burgdorferi probíhá asymptomaticky, což dokazuje fakt, že až u 10 % naší populace lze prokázat anti-boreliové protilátky IgG.

Klinické projevy: 71 % dermatologické (erythema migrans), 16 % neurologické (bolesti hlavy), 12 % muskulo-skeletální, postižení oka a sluchu, chronický únavový syndrom atd.

 

Klinická diagnóza:

1, přisátí klíštěte v anamnéze, není však podmínkou (v případě přisátí stádia nymfy nemusí být pacientem zpozorováno)

2, časový odstup od přisátí klíštěte do vzniku erytému delší než 36hod

3, erythema migrans (obvykle nad 5 cm)

Pozn.: Od erythema migrans je třeba odlišit nespecifickou kožní reakci na přisátí klíštěte, která vzniká většinou již v době odstranění klíštěte – zarudnutí je menší (cca 3 - 5 cm), často svědí, je horké, je homogenní bez centrálního výbledu, spontánně vymizí cca do 2 dnů.

Inkubační doba boreliózy vykazuje velké rozpětí, od 1 - 300 dnů (nejčastěji 7 – 60 dnů) a postihuje všechny věkové skupiny (výrazný vzestup nemocnosti je pozorován po 30. roce života, vrchol mezi 45. a  49. rokem života a pak pozvolný pokles).

Borrelie vydrží živé 14 dní v citrátové krvi při 4 °C, 8 dní v mozkomíšním moku a 2 dny v destilované vodě.

Borrelie mohou pronikat transplacentárně, ale nepříznivé účinky na plod nebyly prokázány. Do mateřského mléka nepronikají.

 

Interpretace výsledků z analyzátoru LIAISON® XL:

1) Při interpretaci je potřeba myslet na zkříženou reaktivitu s treponemami (syfilis), na falešnou pozitivitu IgM protilátek při pozitivitě revmatoidního faktoru, při infekční mononukleóze, systémovém lupus erythematodes, sklerodermii, thyreoitidě a polyvalentních alergiků.

2) Protilátky ve třídě IgM se tvoří 3 - 6 týdnů po nákaze.

Borrelia burgdorferi

IgM výsledek

Borrelia burgdorferi

IgG výsledek

Interpretace

negativní

negativní

Bez známek infekce. V případě klinických pochybností (přítomnost klíštěte nebo

neurologické symptomy) by měl být pacient sledován.

pozitivní

negativní

Pravděpodobná infekce v časném stádiu.

negativní

pozitivní

Pravděpodobná infekce v jakémkoliv stádiu.

pozitivní

pozitivní

Pravděpodobná akutní infekce.

 

 

 

 

 

Interpretace výsledků – Western blot:

 

pruhy IgM: OspC, VlsE, p39

pruhy IgG: VlsE, OspC, p39, p18, p19, p20, p21, p58, p83, lipid

 

Jako pozitivní jsou vyhodnocovány pruhy, jejichž intenzita je >  než Cut off. Jako hraniční jsou vyhodnocovány pruhy, jejichž intenzita leží v šedé zóně.

Do každého měření je zahrnuta pozitivní kontrola.

 

Doporučené hodnocení IgM:

 

výsledek protilátek

VlsE nebo p39

alespoň 1 pozitivní

hraniční nebo negativní

OspC

pozitivní

pozitivní

pozitivní

hraniční

pozitivní

hraniční

negativní

pozitivní

negativní

 

Doporučené hodnocení IgG:

 

výsledek protilátek

p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p83, lipid

alespoň 2 pozitivní

1 pozitivní

hraniční nebo negativní

VlsE

pozitivní

pozitivní

pozitivní

pozitivní

hraniční

pozitivní

pozitivní

negativní

negativní

pozitivní

negativní

negativní

 

 

Poznámky k interpretaci výsledků:

1. Léčení pacientů antibiotiky v časném stádiu onemocnění může vést k potlačení imunitní odpovědi, takže nemohou být testem prokázány žádné protilátky specifické proti B. burgdorferi.

2. V sérologické diagnostice lymského borreliózy byla pozorována křížová reaktivita s ostatními mikroorganizmy: syfilis (Treponema pallidum), frambézie (Treponema pertenue), rekurentní (návratná) horečka (Borrelia spez.), leptospirózy (Leptospiren spez.).

3. V rámci primární infekce viry EBV může z důvodu polyklonální stimulace buněk B docházet k reakcím protilátek proti antigenům Borrelia burgdorferi sensu lato. Je nutné diferenční diagnostikou vyloučit mononukleózu.

 

Význam antigenů:

OspC – povrchová bílkovina, vytváří se okamžitě po vniknutí do lidského těla, průkaz lymské boreliózy 

             v raném stádiu, zejména v IgM

p39 – často se vyskytuje při časné infekci společně s OspC v IgM

VlsE – směsný antigen, v IgM – lymská borelióza v raném stádiu, IgG - lymská borelióza v raném a

             pokročilém stádiu

p58 - důležitý v IgG – detekce lymské boreliózy v pokročilém stádiu

p83 - důležitý v IgG – detekce lymské boreliózy v pokročilém stádiu

lipid – výskyt v pozdní fázi infekce