Triacylglyceroly v plazmě
Triacylglyceroly (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1037 Zkratka: pTRI
Kód VZP rutina: Statim: 81611
Kód NČLP 12373
Synonyma: Triglyceridy v plazmě
TGL v plazmě

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Na heparinová plazma.
Odběr se doporučuje po minimálně 12 hodinovém lačnění.
Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na předanalytickou úpravu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 0.50 1.69 mmol/l
Koncentrace triacylglycerolů v plazmě podléhá přibližně 30% fyziologické variaci během 24 hodin.
Při izolované stabilní hypertriacylglycerolémii neovlivnitelné terapií je nutné zvážit vyšetření vzácné metabolické poruchy - deficitu gylcerolkinázy.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: konsenzus odborné společnosti ČSKB 2012

 

 

P/S – Triacylglyceroly (triglyceridy)

 

Charakteristika

Triglyceridy se obvykle řadí do skupiny lipidů. Chemickým složením se jedná o estery trojsytného alkoholu glycerolu a vyšších mastných kyselin. Třemi nejdůležitějšími mastnými kyselinami jsou nasycené kyseliny stearová (C18) a palmitová (C16) a nenasycená kyselina olejová (C18). Přírodní tuky jsou směsí různých triglyceridů. Přestože se jedná o směs látek, vyjadřuje se koncentrace triglyceridů v mmol/l a to dohodou jako mmol/l trioleinu. (Pozn.: mg/dl x 0,0114 = mmol/l). Triglyceridy jsou v krvi výlučně vázané na lipoproteiny – exogenní z potravy převládají v chylomikronech, endogenní v částicích VLDL. Triglyceridy jsou hlavní formou uchovávání energie v organismu, protože při spalování (oxidují se kompletně až na oxid uhličitý a vodu) poskytují až dvojnásobné množství energie na hmotnostní jednotku, než cukry nebo bílkoviny.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

20,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

37,2  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,56

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

58,3 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,70 mmol/l)

0,99 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Podle částice, VLDL 2,5 hodiny (Okada, 2005), triglyceridová komponenta chylomiker fyziologicky 5-8 minut (Welty, 1999)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika dyslipoproteinémií, nefrotického syndromu, pankreatitidy, pomocné vyšetření při ethylismu a dně.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz