Neutrofily v krvi
Neutrofily (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))

Lokální kód: 402 Zkratka: Neu
Kód NČLP 12369

Princip stanovení Optický princip
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1D 4,800 24,000 10^9/l
2D 1T 1,800 11,000 10^9/l
1T 1D 2T 1,500 10,000 10^9/l
2T 1D 1M 1,300 8,000 10^9/l
1M 1D 6M 1,100 8,800 10^9/l
6M 1D 1R 1.300 7,400 10^9/l
1R 1D 2R 1,300 7,500 10^9/l
2R 1D 4R 1,300 8,800 10^9/l
4R 1D 6R 1,600 9,500 10^9/l
6R 1D 8R 1,900 9,100 10^9/l
8R 1D 10R 1,900 8,600 10^9/l
10R 1D 15R 2,000 9,100 10^9/l
15R 1D 99R+ 2,000 7,000 10^9/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr neutrofil je součástí vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění.

Neutrofílie může být u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých  či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu. Neutropenie vzniká při poruchách imunity, u infekcí, dřeňových útlumů.