Glukóza v dialyzátu
Glukóza (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 265 Zkratka: DGl
Kód VZP rutina: 81439 Statim:
Kód NČLP 12357

Princip stanovení Hexokináza / G-6-PDH (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Stabilita glukózy v dialyzátu není výrobcem deklarována.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).