Glukóza v moči
Glukóza (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 117 Zkratka: u1Gl
Kód VZP rutina: 81155 Statim: 81439
Kód NČLP 12356
Synonyma: Glu v moči

Princip stanovení Hexokináza / G-6-PDH (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 hodina
Stabilita při 4-8°C 2 hodina
Stabilita při -20°C 2 den

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 0,1 0,8 mmol/l
Poznámky k hodnocení testu:
Pro přepočet z jednotek mmol/l na dříve používané g/l vynásobte hodnotu faktorem 0,18.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

U - Glukóza

 

Indikace

Stanovovat glukózu v moči je možné semikvantitativně (diagnostický papírek) anebo kvantitativně (automatický analyzátor). V současnosti však jde o orientační pomocné vyšetření, nepoužívá se v diagnostice, screeningu ani monitorování diabetu mellitu.

 

Další informace:

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP, 2012