Glukóza v Li-heparinové plazmě
Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1032 Zkratka: GLUH
Kód VZP rutina: Statim: 81155
Kód NČLP 12352
Synonyma: Glu v plazmě

Princip stanovení Hexokináza / G-6-PDH (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry:Na-Hep, fluorid sodný, šťavelan draselný a EDTA, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Urychlený transport (nízká stabilita analytu v případě že nejsou použity antiglykolytické přísady).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Urychlené zpracování a analýza (nízká stabilita analytu v případě že nejsou použity antiglykolytické přísady).
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 den
Poznámka ke stabilitě Glukóza je analyt velmi nestabilní, je nutné používat antiglykolytika.
Pozor na stabilitu glukózy při uchování 20 °C (stabilita potvrzena ze dvou literat.)

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 3,60 5,59 mmol/l
Pro diagnostiku a monitorování diabetu mellitu je nutné stanovit koncentraci glukózy v plazmě s antiglykolitickou přísadou (Na - fluoridem).
Základní informace k analytu:
Referenční rozmezí: Horní referenční mez podle ADA, dolní referenční mez - konsenzus IKEM.

 

 

P/S - Glukóza

 

Charakteristika

Glukóza se do organismu dostává s potravou po rozštěpení jednoduchých nebo složitých cukrů v trávicím traktu. Vstřebává se do krve a metabolizuje se v játrech, svalech, tukové a mozkové tkáni. Využívá se jako přímý zdroj energie nebo se ukládá ve formě glykogenu, resp. mastných kyselin. Za normálních okolností se z organismu vylučuje močí. Koncentraci plazmatické glukózy reguluje inzulin, glukagon a hormony, působící antagonisticky proti inzulínu (adrenalin, STH). Inzulín snižuje glykémii tím, že umožňuje vstup glukózy do buněk. Hlavními cílovými orgány jsou játra, mozková a tuková tkáň a svaly. Glukagon způsobuje zvýšení hodnot plazmatické glukózy zejména v průběhu hladovění a jeho hlavním cílovým orgánem jsou játra. Převážná část glukózy z plazmy se uskladňuje jako glykogen a z něho se glukóza v případě potřeby uvolňuje do krve.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,78

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 mmol/l)

0,81 mmol/l

Poločas eliminace

0,01 dne, tj. 0,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

15 minut po intravenózním podání (Hahn, 2011)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování diabetes mellitus a poruch glukózového metabolizmu (nutný odbér do speciální zkumavky s NaF - šedý uzávěr!!!). Diferenciální diagnostika poruch vědomí.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 

Snížení glukózy v séru, plazmě:

 • hyperinzulinismus
 • ­relativní hyperinzulinismus (léze hypotalamu, nedostatečnost nadledvin)
 • nedostatečné ukládání glykogenu nebo mobilizace (akutní hepatitida, otravy CCl4, jaterní cirhóza v terminálním stádiu)
 • hladová hypoglykémie
 • ­intolerance fruktózy

 

Zvýšení glukózy v séru, plazmě:

 • diabetes mellitus
 • ­onemocnění nadledvin a hypofýzy
 • ­hypertyreóza
 • ­onemocnění pankreatu (akutní i chronická)
 • ­onemocnění centrálního nervového systému (traumata lebky, edém mozku, krvácení do mozku, tumory)
 • ­jiné příčiny (jaterní choroby, infarkt myokardu, dehydratace, akutní krvácení, injekce ACTH, adrenalinu, popáleniny, galaktozémie, hemodialýza)
 • intoxikace

 

Vyšetřovací algoritmus u diabetes mellitus a pokyny k provedení OGTT viz: Pokyny pro oddělení: OGTT,  Pokyny pro pacienty: OGTT

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

 

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, doporučení ČSKB a ČDS CLS JEP, 2012