Kreatinin v moči odpad za 24 hodin
Kreatinin enzymaticky (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 112 Zkratka: O1KR
Kód NČLP 12324

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odpad kreatininu je vypočten z močové koncentrace kreatininu, objemu a doby sběru moče.
Před vyšetřením není vhodná nadměrná fyzická zátěž, dieta s vysokým obsahem bílkovin.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moče.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 8,0 14,0 mmol/d
M 15R 99R+ 10,0 16,0 mmol/d
Základní informace k analytu:

 

 

dU - Kreatinin

 

Charakteristika

Kreatinin je volně filtrován glomeruly, za fyziologických okolností je tímto způsobem eliminován až z 90 procent, zbylých 10% je sekretováno tubuly. Při snížení glomerulární filtrace se zvyšuje podíl tubulární sekrece a eliminace intestinální sliznicí. Odpad kreatininu vztažený na tělesnou výšku se pohybuje v relativně konstantním rozmezí (variabilita přibližně 30% vlivem složení stravy, fyzické námahy a dalších vlivů).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

11,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,48

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

31,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 12,00 mmol/d)

3,77 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

 

Indikace vyšetření

Objektivizace nálezu bílkovin v moči při vyšetření nesbírané moče. Použití pro výpočet indexů (ACR,PCR...), výpočet clearance kreatininu.

 

Výpovědní hodnota

·         U pacientů se stabilní renální funkcí má vztah k antropometrickým ukazatelům, je možné ho použít k hodnocení stavu nutrice u dětí.

·         Použití pro výpočet GFR z clearance kreatininu

·         Posouzení kvality provedeného sběru moči (odhad úplnosti)

·         K vyloučení vlivu různé koncentrace moči na koncentraci stanovované látky (např. důsledkem rozdílného stavu hydratace pacienta)  je při jednorázovém odběru  doporučováno přepočítávat koncentraci stanovované látky na 1 mmol kreatininu. Typicky se používá u stanovení bílkovin v moči (indexy Albumin Creatinin Ratio, Protein Creatinin Ratio, alfa1mikroglobulin/kreatinin a další) a v toxikologii.

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz