CA 72-4 v séru
CA 72-4 (S; arb. látková konc. [kU/l] ILMA)

Lokální kód: 306 Zkratka: C724
Kód VZP rutina: 81235 Statim:
Kód NČLP 12299
Synonyma: Antigen karcinomu 72-4

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Li-, Na-, NH4+heparin a K3-EDTA plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 30 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <6.9 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - CA 72-4

 

Charakteristika

CA 72-4 je glykoprotein mucinového typu s molekulovou hmotností okolo 400 kDa, který patří mezi onkofetální nádorové markery. Byl popsán na základě reakce mucin-like vysokomolekulárního glykoproteinového komplexu (epitop TAG-72) s monoklonální protilátkou.  Fyziologicky je CA 72-4 intenzivně produkován u vyvíjejícího se plodu povrchovými epiteliálními buňkami jícnu, žaludku a pankreatu, u zdravých dospělých je produkován těmito buňkami ve velmi malé míře. Jeho fyziologická funkce není zatím známa.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

 %

Interindividuální variabilita (CVg)

 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,00

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

5,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 kU/l)

0,54 kU/l

Poločas eliminace

3 dne, tj. 72,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

3-7 dnů, normalizace u tumoru žaludku pooperačně za 1-2 týdny (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Monitorování terapie karcinomu žaludku, případně dalších nádorových onemocnění (ovaria). Není určeno pro diagnostiku.

 

Výpovědní hodnota

 

Nádorová onemocnění

CA 72-4 je markerem první linie u karcinomu žaludku, pomocným markerem u karcinomu ovária. Elevace může provázet kolorektální karcinom (ve 3-70%  případů v závislosti na stage tumoru), dále tumory biliární, pankreatické, esophageální, endometriální a tumory prsu.

 

Karcinom žaludku

Vyšetření nelze použít pro screening, nebo diagnostiku.

(senzitivita je 28-80%, pro časné stadia jen 11%).

Hlavní využití je v monitoraci průběhu onemocnění a úspěšnosti terapie.

·         Koncentrace koreluje s velikostí tumoru, přítmomností metastáz a se stage obecně.

·         Po totální resekci tumoru se koncentrace normalizuje za 1-2 týdny.

·         Rekurence onemocnění je v 70% případů časněji detekovaná elevací CA 72-4 než zobrazovacími metodami.

Karcinom ovária

Senzitivita 47-80% v závislosti na stage tumoru.

Doplňkový marker k CA 125 - vyšší senzitivita pro mucinózní karcinom (43%).

Senzitivita pro detekci rekurence onemocnění je 40%. Výhodná je kombinace s CA 125.

 

 

Nenádorová onemocnění

Elevace CA 72-4 je typicky tranzitorní, nebo neprogresivní. Může se vyskytnout u zánětlivých i nezánětlivých onemocnění s následující četností:

·         Pankreatitida (3%), cirhóza (4%), plicní onemocnění revmatická onemocnění, adenomy a cysty ovária, onemocnění prsu (u všech v cca 20% případů).

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008