Prokalcitonin v plazmě
Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Lokální kód: 711 Zkratka: PCT
Kód VZP rutina: 91481 Statim:
Kód NČLP 12233
Synonyma: PCT

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: sérum, Li-heparinová a K3-EDTA plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Po odběru krve měřte vzorky do 24 hodin nebo zamrazte při -20 °C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.
Zmražené vzorky mohou vést k nižší výtěžnosti až o 8 %.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <0,5 µg/l
Elevaci prokalcitoninu může způsobit šokový stav s hypoperfuzí, malobuněčný karcinom plic nebo medulární karcinom C-buněk štítné žlázy, závažnější trauma / chirurgický zákrok, popáleniny, preparáty stimulující uvolňování prozánětlivých cytokinů.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

P - Prokalcitonin

 

Charakteristika

Prokalcitonin (PCT) je protein s molekulovou hmotností 13 kD. PCT detekovatelný v průběhu zánětu kóduje stejný gen CALC-I a tedy má stejnou strukturu jako peptid tvořený fyziologicky v C buňkách štítné žlázy (prekurzor kalcitoninu). Zánětlivý PCT je však tvořen extratyroidálně (játra, plíce, varlata, ledviny...) a není konvertován na kalcitonin. Stimulem pro syntézu je zejména bakteriální endotoxin, pravděpodobně prostřednictvím cytokinů (IL-1, IL-6, TNF–α).Eliminace probíhá především renálně.

Úloha PCT v průběhu zánětlivé odpovědi je nejasná, předpokládá se modulační vliv na syntézu cytokinů a NO, případně analgetický účinek (snížení syntézy prostaglandinů).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

16,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,73

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

44,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 ug/l)

0,45 ug/l

Poločas eliminace

1 den, tj. 24 hodin.

Poznámka k poločasu eliminace

19-24 hodin (Thomas, 1998), udává se i 30 hodin.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování terapie infekčních bakteriálních, parazitárních a mykotických onemocnění. Diferenciální diagnostika febrilních stavů. Hodnocení prognózy.

 

Výpovědní hodnota

·         Zvýšená koncentrace PCT se může vyskytnout u medulárního karcinomu štítné žlázy a malobuněčného karcinomu plic.

·         Extramedulární produkce u bakteriálního zánětu - při gramnegativní infekci jsou hodnoty vyšší v porovnání s grampozitivní infekci. Elevace PCT přetrvává po celou dobu trvání zánětlivého stavu a velmi dobře koreluje s klinickým stavem pacienta. Krátký poločas umožňuje efektivní monitoraci terapie a vývoje klinického stavu.

·         Zvýšené koncentrace u pacientů se SIRS a po podání antithymocytárního globulinu

·         Prognostickou hodnotu má nejen maximální koncentrace, ale především doba po kterou zůstává PCT zvýšen.

 

Interpretace výsledků, převzato z: A.Kazda, Kritické stavy, Galén 2012.

Koncentrace PCT (µg/l)

Interpretace

Poznámka

0-0,5

Zdravá populace

Nevylučuje lokalizovanou nebo nebakteriální infekci

0,5-2

Lokalizovaná infekce, virová, mykotická infekce, chronický zánět, SIRS

Běžně časně pooperačně v závislosti na rozsahu výkonu, nebo při těžké renální insuficienci

2-10

Systémová bakteriální infekce

Intenzivní nebakteriální SIRS

 

10 a více

Těžká sepse, mutliorgánové selhání

Při těžkých bakteriálních infekcích až 1000 µg/l

 

Zdrojové informace

A.Kazda, Kritické stavy, Galén 2012.

www.enclabmed.cz