Cystatin C v séru
Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 69 Zkratka: cysC
Kód VZP rutina: 81703 Statim:
Kód NČLP 12137
Synonyma: Cys C

Princip stanovení Aglutinace (měřená Imunoturbidimetricky (PETIA))
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li-Hep, Na-Hep, EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 4 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 1R 99R+ 0,4 0,99 mg/l
M 1R 50R 0,31 0,79 mg/l
M 50R 1D 99R+ 0,41 0,99 mg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

P/S - Cystatin C

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

13,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,35

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 mg/l)

0,14 mg/l

Poločas eliminace

0,085 dne, tj. 2,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj poločasu: Bokenkamp, 2005

 

Indikace vyšetření

Marker kardiovaskulárního rizika, výpočet glomerulární filtrace v iniciálním stádiu renálního poškození (art. hypertenze, diabetes mellitus)

 

Výpovědní hodnota

·         Kalkulátor pro odhad GFR je k dispozici zde:  SBL_Výpočtové vztahy biochemie. Indikace a omezení jednotlivých odhadů GFR jsou shrnuty zde:  SBL_Odhady GFR a  SBL_Odhady GFR příklady

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz