Prolaktin v séru
Prolaktin (S; arb. látková konc. [mIU/l] ILMA)

Lokální kód: 336 Zkratka: PRL
Kód VZP rutina: 93177 Statim:
Kód NČLP 11779
Synonyma: Laktotropní hormon
Laktotropin
Mammatropin
Mammatropní hormon

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi 8. - 10. hodinou (do ledové tříště). Stanovení lze provádět i v plazmě s heparinátem lithným. Nelze použít EDTA nebo citrátovou plazmu.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 1 den
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Je třeba vyvarovat se opakovanému rozmrazování vzorků při skladování ve zmrazeném stavu. Stabilita se vztahuje k oddělenému séru nebo plazmě.

Elevaci prokalcitoninu může způsobit šokový stav s hypoperfuzí, malobuněčný karcinom plic nebo medulární karcinom C-buněk štítné žlázy, závažnější trauma / chirurgický zákrok, popáleniny, preparáty stimulující uvolňování prozánětlivých cytokinů.
Základní informace k analytu:

 

 

S – Prolaktin

 

Charakteristika

Prolaktin je peptidový hormon s molekulární váhou 23 kDa. Fyziologickou funkcí je stimulace vývoje a  přestavby mléčné žlázy a následné laktogeneze. Výrazným stimulem pro sekreci je kojení. Je syntetizován a uvolňován buňkami adenohypofýzy, regulace sekrece je zajištěna inhibičním vlivem dopaminu produkovaném v hypotalamu (princip negativní zpětné vazby).Sekrece může být též stimulována tyreotropin releasing hormonem (TRH) například při primární hypotyreóze a má na ní výrazný vliv řada léků ovlivňujících koncentraci dopaminu. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

39,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

65,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,6

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

110 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 500 mIU/l)

550 mIU/l

Poločas eliminace

20 – 50 minut

Zdroj poločasu eliminace: Dostál 2002 (Ann Rheum Dis

Igaku et al.: A kinetic study on serum prolactin concentration in the thyrotropin-releasing hormone test, 1991

 

Indikace vyšetření

Poruchy menstruačního cyklu a vývoje pohlavních znaků (virilizace, mastopatie, gynekomastie). Poruchy fertility. Diagnostika onemocnění hypotalamo – hypofyzárního systému. Suspekce na ektopickou produkci prolaktinu.

 

Výpovědní hodnota

 

 

Jednotky

2,5. percentil

97,5. percentil

Muži

mIU/l

86

324

Ženy (netěhotné)

mIU/l

102

496

 

Zvýšená sekrece prolaktinu je fyziologická v těhotenství (postupné zvyšování na hodnoty 15-20x vyšší než iniciální)  a u kojících žen (prvních 6 týdnů po porodu, pak koncentrace klesají).

Hyperprolaktinémie je také fyziologickou reakcí na stresový podnět (např. chirurgický zákrok, hypoglykémie atd.) a může provázet aplikaci některých léků (haloperidol, alfa-methyl-DOPA, cimetidin, vysoké dávky estrogenů).

Nejčastější příčinou patologické hyperprolaktinémie je produktivní adenom hypofýzy, případně tumorózní expanze, nebo jiný destruktivní proces v supraselární oblasti nebo v hypotalamu (přerušení inhibičního vlivu dopaminu).

 

Zdroje informací

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. TH Books, 1998.

www.enclabmed.cz