UFH
Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kIU/l] koagulace (opticky))

Lokální kód: 534 Zkratka: UFH
Kód NČLP 11644

Princip stanovení Optická metoda - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr se provádí do modré 2 ml, resp. 5 ml zkumavky (VACUETTE; výrobce GREINER BIO-ONE) s 3,2% citrátem sodným (0,109 mol/l). Vakuovým systémem se provede odběr krve po rysku na zkumavce (akceptovatelná je odchylka ± 10 %).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorek je nutné co nejdříve dopravit do laboratoře.
Doplňující klinické informace pro laboratoř:
Odběr je nutné provést 2-4 hodiny po podání léku, případně po 24 hodinách preparátu.po podání

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 hodina
Stabilita při -20°C 30 den