Bílkovina v moči poměr ke kreatininu
Protein/kreatinin (U; poměr hmotnost/látkové množství [g/mol] vzorec 1)

Lokální kód: 167 Zkratka: UPKR
Kód NČLP 11596

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten jako poměr celkové bílkoviny a kreatininu v okamžité moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0 14,9 g/mol
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS pro hodnocení proteinurie.

 

Výpočet - Protein ke kreatininu (PCR)

 

Charakteristika

Index protein/kreatinin se používá pro korekci koncentrace proteinu v moči na diurézu, se kterou hrubě koreluje koncentrace kreatininu v moči.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika onemocnění manifestujících se proteinurií (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonálních gamapatie a další). Dobrou výpovědní hodnotu má index protein/kreatinin (PCR) vyšetřovaný z 1. ranní moče. Pro další diferenciální diagnostiku je vhodné doplnit stanovení jednotlivých "indikátorových" proteinů, případně výpočet indexu selektivity. Pro diagnostiku monoklonálních gamapatií slouží ELFO vyšetření séra a imunofixace bílkovin séra a moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010