Hořčík v plazmě
Mg (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1006 Zkratka: pMg
Kód VZP rutina: Statim: 81465
Kód NČLP 11581
Synonyma: Magnezium v plazmě
Mg v plazmě

Princip stanovení Enzymatická (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na-Hep, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stanovení se provádí v nehemolytické heparinizované plazmě nebo séru.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 1D 99R+ 0,71 0,94 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : NORIP

 

P/S - Hořčík celkový

 

Charakteristika

Hořčík je zapojen do mnoha biochemických procesů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším intracelulárním kationem. Stabilizuje makromolekulární struktury (nukleové kyseliny, ribozomy), je aktivátorem mnoha enzymů a velmi významnou roli má v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů.

Více než polovina Mg přítomného v organismu se vyskytuje v komplexu (spolu s vápníkem a fosfáty) v kostech. Čtvrtina celkového množství se nachází ve svalech a jedno procento v krvi. Cca třetina plazmatického hořčíku je vázána na proteiny, zejména albumin, a proto mohou změny koncentrace albuminu ovlivnit množství hořčíku. Intracelulární koncentrace Mg (většinou v komplexech) je podstatně vyšší než extracelulární.

 

Hořčík je aktivátor Na-K dependentní ATP-ázy, má vliv na funkci některých enzymů pentosového cyklu, podmiňuje acetylaci CoA  i funkci některých enzymů Krebsova cyklu, je nezbytný pro funkci myokardu, svalů, dýchacích fermentů. Také se podílí na regulaci membránového transportu, na distribuci elektrolytů (vztah Mg-Ca je z biochemického hlediska podobný jako vztah Na-K). Hořčík také reguluje neuromuskulární dráždivost, svalovou kontrakci, krevní tlak a hemostázu. Dále je hořčík stavební jednotkou kostí, které současně slouží jako zásobárna tělesných zásob Mg.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

3,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

6,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,56

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

16,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,80 mmol/l)

0,13 mmol/l

Poločas eliminace

0,17 dne, tj. 4,1 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

4 hodiny (Koos, 2003)

 

Výpovědní hodnota

Příjem potravou je kolem 12-13 mmol/den, z toho je 30 – 50 % absorbováno v tenkém střevě. Pro vylučování ledvinami jsou rozhodující plazmatická hladina a profiltrované množství. Mg2+ má kritickou úlohu v homeostáze Ca2+ a K+. Deplece Mg2+ může vést k hypokalcémii zhoršením sekrece a snížením efektu PTH. Zhoršuje i renální ztráty K+ a vývoj jeho deficitu v buňkách. Ten je rezistentní na přívod K+.Hypomagnezémie bývají ve 40 % provázeny hypokalemiemi.

Hypomagnezémie je běžná zvláště u těžce nemocných. Může být vyvolána mnoha faktory: nedostatečným příjmem v potravě, GIT ztrátami (malabsorbce, průjmy, resekce tenkého střeva aj.), renálními ztrátami ( tabulární defekt nebo extrarenální vlivy, včetně léků a hormonů) a redistribuce do buněk( anabolické stavy, rychlý růst buněk, včetně tumorů, ukládání do kostí či poraněné tkáně).

Hypermagnezémie je mnohem vzácnější, může se projevit při akutním či chronickém renálním selhání nebo nedostatečné funkci nadledvin. Klinicky se projeví útlumem nervosvalového přenosu, útlumem CNS, poklesem krevního tlaku, až arytmií.

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika poruch srdečního rytmu a změn na EKG (prolongace QT intervalu), poruchy neuromuskulárnární funkce a renální onemocnění. Monitorace parenterální nutrice, dlouhodobé terapie diuretiky.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz