Celkové IgE v séru
IgE celkový (S; arb. látková konc. [kIU/l] FEIA)

Lokální kód: 708 Zkratka: TIgE
Kód VZP rutina: 91189 Statim:
Kód NČLP 11575
Synonyma: TIgE
Total IgE
IgE total
IgE celkové

Princip stanovení FEIA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: dle počtu vzorků, min. 1x týdně
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Plasma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1M 0,00 1,00 kU/l
1M 1D 1R 0,00 15,00 kU/l
1R 1D 5R 0,00 60,00 kU/l
5R 1D 99R+ 0,00 150,00 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

 

Indikace

 

Celkové IgE v séru

 

Vyšetření celkového IgE -klinická indikace

  • Astma alergického původu
  • Atopický ekzém
  • IgE mediovaná alergie
  • Parazitozy

 

 

Výpovědní hodnota

 

Hladina IgE normálně vykazuje slabý nárůst během dětství a dosahuje koncentraci dospělého člověka v druhé dekádě života. Obvykle koncentrace IgE bývá zvýšená u osob trpících alergickým onemocněním. Při rozhodování o způsobu léčby je důležité zjistit, zda jde o alergickou reakci zprostředkovanou IgE nebo ne, k čemuž slouží stanovení IgE. Stanovení koncentrace cirkulujícího IgE může rovněž poskytnout informaci při časné detekci alergie u novorozenců.

Zvýšená koncentrace IgE je pozorována i u pacientů s parazitálními infekcemi a s vzácně se vyskytujícími IgE myelomy. Velmi nízká koncentrace IgE je pak obvyklá téměř u všech typů hypogamaglobulinémií, kde v individuálních případech klesá až pod detekční limit.