Beta-2-mikroglobulin v moči
Beta-2-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 318 Zkratka: UB2M
Kód VZP rutina: 91193 Statim:
Kód NČLP 11521
Synonyma: b2m v moči
b2-mikroglobulin v moči

Princip stanovení aglutinace Ag-Ab (imunoturbidimetrie)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebrané množství: 10 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení v moči se provádí ze vzorku okamžité (nejlépe druhé ranní) moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud je změřené pH v moči menší než 7, je moč nutno alkalizovat přidáním 60 µl 2M NaOH na cca 5 ml moči.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 8 týden
Poznámka ke stabilitě V alkalizovaném vzorku moči je analyt stabilní 24 hodin při +4 °C.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,098 0,32 mg/l
Pro interpretaci výsledků doporučujeme přepočet beta-2 mikroglobulinu na koncentraci kreatininu v moči (metoda č.319). Přepočet je proveden automaticky.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

U - Beta-2-mikroglobulin

 

Charakteristika

ß2-mikroglobulin je protein s nízkou molekulovou hmotností, nachází se na povrchu většiny jaderních buněk, kde tvoří lehký řetězec lidských leukocytárních antigenů (HLA) 1. třídy. Volný  ß2-mikroglobulin se v nízkých koncentracích objevuje v séru, v moči či jiných tělesných tekutinách v důsledku metabolismu a štěpení HLA.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

29,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

32,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,91

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

81,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,50 mg/l)

0,41 mg/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Výpovědní hodnota

U renálních onemocnění s poškozením proximálního tubulu (toxicita aminoglykosidů nebo lithia, otravy těžkými kovy), nefrotického syndromu a chronického renálního selhání je koncentrace ß2-mikroglobulinu v moči zvýšena až 100x a přibližně 2-7 dní před vzestupem koncentrace sérového kreatininu. Jeho stanovení pomáhá i při rozlišení infekcí horního a dolního močového traktu (normální koncentrace u cystitidy, u pyelonefritidy cca 10x zvýšení).

Vzestup sérové a pokles močové koncentrace je markerem rejekce transplantované ledviny.

 

Indikace vyšetření

Poškození proximálního tubulu různé etiologie. Současně je vhodné vyšetřit močový albumin pro diferenciální diagnostiku nefropatie.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz