Anti-streptolyzin O v séru
Anti-streptolysin O (S; arb. látková konc. [kIU/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 316 Zkratka: ASLO
Kód VZP rutina: 91503 Statim:
Kód NČLP 11478
Synonyma: ASLO
ASO

Princip stanovení aglutinace Ag-Ab (imunoturbidimetrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Čtvrtek Odezva: Do týdne
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření se provádí jednou týdně obvykle ve čtvrtek.

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení se provádí pouze v séru.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Předpokládané fyziologické hodnoty ASLO vykazují značnou variabilitu dle stáří, pohlaví, druhu vzorku, způsobu výživy a geografické polohy.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 2 den
Poznámka ke stabilitě Pro dlouhodobější skladování je vhodné materiál zmrazit -20°C, časové omezení výrobce neuvádí

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0 200 kIU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

S - ASLO

 

Charakteristika

 Streptokoky skupiny A patří k nejčastějším původcům lidských bakteriálních infekcí způsobujících onemocnění buď přímou patogenitou (např.,akutní faryngitida, sinusitida, spála, angína, erysipel), anebo prostřednictvím imunopatologické reakce po streptokokové nákaze (revmatická horečka, akutní glomerulonefritida). Streptolysin O je hemolysin tvořený streptokoky skupiny A, v imunitné reakci se uplatňuje jako antigen.

 

Vztah k analytickým parametrům

 

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

7,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 200,00 kIU/l)

14,13 kIU/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Výpovědní hodnota

Stanovení protilátek proti streptolysinu O slouží k diagnóze a monitorování streptokokových infekcí typu A. Při akutních infekcích vzrůstá titr protilátek za 1 - 3 týdny. Nejvyšší hodnoty jsou měřitelné za 3 - 6 týdnů po infekci. Nedojde-li ke komplikacím nebo případné reinfekci, klesá titr obvykle během 6 - 12 měsíců na původní, před-infekční hodnotu. Jestliže koncentrace protilátek zůstává trvale zvýšena či dokonce dále vzrůstá, např. při revmatické horečce, nutno uvažovat o relapsu onemocnění. Diferenciálně diagnostickou hodnotu má vyšetření při posuzování glomerulonefritid.

 

Indikace vyšetření

Konfirmace probíhající nebo akutní infekce beta hemolytickým streptokokem. Pomocné vyšetření u febris rheumatica, poststreptokokové glomerulonefritidě a dalších streptokových infekcí.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz