Apolipoprotein B v séru
Apolipoprotein B (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Lokální kód: 40 Zkratka: ApoB
Kód VZP rutina: 81355 Statim:
Kód NČLP 10857
Synonyma: ApoB

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Pacient by měl být nalačno
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Po odběru vzorek neprodleně doručit do laboratoře.

Maximální čas od získání do zpracování 2 hodina
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 8 den
Stabilita při -20°C 8 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ 0,6 1,17 g/l
M 0D 99R+ 0,66 1,33 g/l
Vyšetření apolipoproteinů je doplňkovým vyšetřením k vyšetření lipidového profilu.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: IKEM

Koncentrace ApoB je vhodné hodnotit v kotextu lipidového profilu s ohledem na kardiovaskulární riziko. Kardiovaskulární riziko stoupá od koncentrace ApoB nad 1g/l.

 

 

P/S - Apolipoprotein B

 

Charakteristika

Apolipoprotein B 100 je hlavní proteinovou složkou lipoproteinu o nízké hustotě (VLDL a LDL). Má důležitou roli v intravaskulárním metabolizmu lipoproteinů, umožňuje vazbu lipoproteinu na LDL receptor. Zvýšené koncentrace jsou proaterogenní.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,8  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,30

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

26,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,20 g/l)

0,32 g/l

Poločas eliminace

Není udáván

 

 

Indikace vyšetření

Klasifikace kardiovaskulárního rizika a přítomnosti malých denzních LDL částic. Pro hodnocení současně vyšetřit i LDL cholesterol.

 

 

Výpovědní hodnota

Stanovení je důležité pro odhad kardiovaskulárního rizika. Extrémně zvýšené hodnoty se vyskytují u familiární hypercholesterolemie (FH), nebo u familiárního defektu ApoB (FDB). Tato onemocnění jsou spojena s vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací. 

Ke snížení koncentrace dochází například při hypobetalipoproteinemii.

Apolipoprotein B zcela chybí při abetalipoproteinemii.

 

Odkaz na odborná doporučení: http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2010/2010-1/dop-lipidy.pdf