Apolipoprotein AI v séru
Apolipoproteiny AI (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Lokální kód: 41 Zkratka: ApoA
Kód VZP rutina: 81355 Statim:
Kód NČLP 10855
Synonyma: ApoA1

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Pacient by měl být nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Po odběru transportovat do laboratoře neprodleně.

Maximální čas od získání do zpracování 2 hodina
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 8 den
Stabilita při -20°C 8 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita analytu při -20°C platí pro plazmu a byla přebrána z publikace Preanalytická fáze, SEKK, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ 1,08 2,25 g/l
M 0D 99R+ 1,04 2,02 g/l
Vyšetření apolipoproteinů je doplňkovým vyšetřením k vyšetření lipidového profilu.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

Koncentraci ApoAI je vhodné interpretovat v kontextu celého lipidového profilu s ohledem na kardiovaskulární riziko pacienta.

 

 

P/S - Apolipoprotein A1

 

Charakteristika

Apolipoprotein A1  (molekulová hmotnost 28300) je hlavní složkou lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL). Vzniká v tenkém střevě a v játrech. Je kofaktorem lecitin cholesterol acyltransferázy (LACT)), podílí se na intravaskulárním metabolizmu lipoproteinů. Má důležitou roli v reverzním transportu cholesterolu. Nízké koncentrace Apo AI jsou proaterogenní.

Stanovení ApoAI je indikováno pro upřesnění individuálního kardiovaskulárního rizika.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

13,4  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,49

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

21,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,50 g/l)

0,33 g/l

Poločas eliminace

4 dne, tj. 96,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

(Mahley, 1984)

 

Indikace vyšetření

Klasifikace kardiovaskulárního rizika. Pro hodnocení současně vyšetřit i HDL cholesterol.

 

Zdroj informací:

www.enclabmed.cz

 

Odkaz na odborná doporučení: http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2010/2010-1/dop-lipidy.pdf