Buňky CD34+ leukocyty v krvi (kostní dřeni)
Buňky CD34+ (Leukocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1654 Zkratka: CD34
Kód VZP rutina: 91439 Statim:
Kód NČLP 10653
Synonyma: CD34+ kmenové buňky

Princip stanovení Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: odběr kostní dřeně
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr žilní krve chránit před chladem (pokojová teplota).
Odběr kostní dřeně skladovat v 2-8°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Jednotka: %
Výpočet % kmenových buněk (provedeno v excelovém kalkulátoru v laboratoři průtokové cytometrie): (absolutní počet kmenových buněk stanovených na průtokovém cytometru/absolutní počet leukocytů stanovených na průtokovém cytometru) x 100. Tento % výsledek očištěný o rozpadlé buňky (debris) je zadán do laboratorního informčního systému.