Kryoglobuliny v séru a plasmě
Kryoglobulin (kvalit.) (S; přítomnost [-] Precipitace (kryoprecipitace))

Lokální kód: 819 Zkratka: KRYO
Kód VZP rutina: 81375 Statim:
Kód NČLP 09509

Princip stanovení Kryoprecipitace
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 12 ml
Dostupnost rutinní: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Odběr nelze provést v den, po kterém následuje den pracovního volna.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nutný předem domluvit s laboratoří OKI na lince 5147, 8860. Laboratoř se musí přímo účastnit odběru. Provádí se teplou jehlou do předehřáté zkumavky, která nesmí vychladnout ani během transportu.
Odebírají se dvě zkumavky - sérum + plasma, ktaré zajistí laboratoř.
Pacient by měl mít před odběrem tepelnou pohodu (zejména v zimních měsících).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nutný okamžitý transport při 37°C do laboratoře.

Maximální čas od získání do zpracování 15 min při 37 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 0 min
Stabilita při 4-8°C 0 min
Stabilita při -20°C 0 min
Poznámka ke stabilitě Laboratoř se musí přímo účastnit odběru.

Základní informace k analytu:

Kryoglobuliny

 

Kryoproteiny jsou proteiny, které v chladu vytvářejí gel nebo precipitují a opětovně se rozpustí zahřátím na 37°C. Kryoglobulinémie vede k poruchám periferního prokrvení a zánětům cév.

Mechanismus precipitace předpokládá, že dochází ke změnám nebo stupni glykosylace, sializace nebo strukturní modifikaci variabilních částí těžkých a lehkých řetězců.

 

Rozeznáváme dva druhy kryoproteinů, a to kryoglobuliny a kryofibrinogeny. Kryoglobuliny precipitují v séru i plazmě, kdežto kryofibrinogeny precipitují pouze v plazmě a jsou tvořeny komplexy fibrinogen-fibrin (Kryofibrinogeny precipitují heparinem, který může být užíván při léčbě. Mohou způsobovat např.kožní leze).

 

Kryoglobulinémii dělíme do tří skupin:

Typ I: je tvořen monoklonálním imunoglobulinem (nejčastěji IgM). Precipitace probíhá většinou již do 24hod.

  • Asociován s hematologickými malignitami, především s Waldenströmovou makroglobulinémií či mnohočetným myelomem.

Typ II: precipitát je tvořen monoklonální složkou (většinou IgM) a směsí polyklonálních imunoglobulinů (především IgG). Monoklonální složka reaguje specificky s variabilní částí IgG a tím dochází k tvorbě imunokomplexů. Precipitace probíhá většinou již do 24hod.

  • Asociace s chronickými záněty, infekcemi a autoimunitními chorobami.

Typ III: precipitát je tvořen směsí polyklonálních imunoglobulinů jedné nebo více tříd. K precipitaci je většinou zapotřebí několik dní.

  • Nejčastěji doprovází systémová onemocnění (př. SLE, RA nebo jaterní onemocnění) a chronické infekce, obzvláště hepatitidu C.

 

Vyhodnocení:

Výsledek testu je pozitivní, jestliže se precipitát vytvořil ve vzorku séra i plazmy.

Nedojde-li k tvorbě precipitátu, vyhodnocujeme vzorek jako negativní.

Vzorek odečítáme druhý den od doručení do laboratoře a poté každý další den až do sedmého dne od doručení vzorku.