Gentamicin v plazmě
Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Lokální kód: 1306 Zkratka: Gent
Kód VZP rutina: Statim: 99135
Kód NČLP 08724

Princip stanovení Homogenní částicemi zesílená imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA nebo Na heparinová plazma, sérum.
Odběr je nutné provést přesně ve stanoveném čase ve vazbě na podání léčiva (těsně před a 1/2 až 1 hodinu po dokapání infuze).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky transportovat do laboratoře neprodleně po odběru.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vztah odběru k podání léčiva (před podáním, po podání), způsob podání (perorálně, i.v.). V případě nedodržení stanovených časů odběru (těsně před a 1/2 až 1 hodinu po dokapání infuze) specifikovat, kdy byl vzorek odebrán (např. 3 hodiny po podání).
Údaj o léčbě karbenicilinem nebo piperacilinem nebo sisomycinem.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorky podléhají speciálnímu režimu centrifugace (viz CPVZ -PI 001 - Centrifugace biologického materiálu).
V případě vysoké koncentrace (>20 µmol/l) gentamicinu je nutné vzorek centrifugovat a vyšetření opakovat.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 14 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,1 4,2 µmol/l
0D 99R+ 10,4 20,9 µmol/l
U pacientů se závažnými infekcemi nebo nestandardní distribucí a vylučováním léčiva (renální insuficience, ascites, nadváha) doporučujeme klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky (žádanka na intranetu).
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: konsenzus IKEM
Udávané referenční rozmezí vychází z populačních studií standardní distribuce léčiva v organizmu a je vázáno na přesně definovaný čas ve vztahu k podání léčiva(těsně před a 1/2 až 1 hodinu po podání). V případě nedodržení časů odběru není možné referenční meze použít k interpretaci výsledků. Jedná se o cílové terapeutické koncentrace při konvenčním dávkování.

 

 

P - Gentamicin

 

Charakteristika

Gentamicin je amidoglykosidové antibiotikum vyznačující se širokým spektrem, vysokou účinností a antibakteriální funkcí proti většině běžných mikroorganismů.

Není metabolizován a je primárně vylučován glomerulární filtrací. Pokud není  dávkování  přizpůsobeno pacientům se zhoršenou funkcí ledvin, může vzniknout toxická koncentrace léčiva jeho akumulací v těle. Nefrotoxitita je  těžko odlišitelná od symptomů současně probíhajícího renálního onemocnění.

 

Poločas eliminace

1,5-3,0 hodiny t.j. 0,085 dne, v anurii až 40-60 hodin (databáze Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Comp Inc., Ohio, 2012), podle souhrnu informací o přípravku 2-3 hodiny.

 

Indikace vyšetření

Monitorování efektivity léčby a minimalizace toxicity gentamicinu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

 

Další informace viz: TDM