Bilirubin celkový v punktátu
Bilirubin celkový (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 284 Zkratka: puBT
Kód VZP rutina: Statim: 81121
Kód NČLP 08482

Princip stanovení Diazoniová sůl (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, K3EDTA.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Typ výpotku (perikardiální, peritoneální, pleurální...)

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Bilirubin je na světle nestabilní, nutno chránit vzorky před přímým osvětlením.
Stabilita bilirubinu v punktátu není výrobcem deklarována.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ µmol/l
Podle biochemického složení punktátu je možné podle Lightových kritérií rozlišit, zda se jedná o transudát nebo exsudát (metoda 300). Detaily viz relevantní dokument "Typ punktátu".
Základní informace k analytu:

 

 

Laboratorní vyšetření výpotků

 

Pleurální výpotek

Fyziologicky je v pleurálním prostoru jen minimální množství tekutiny (1-10 ml). Patofyziologické mechanizmy zvýšení objemu a složení tekutiny zahrnují zvýšení produkce (srdeční městnání, portální hypertenze, hypoproteinemie, malignita, infekce, nádory), anebo snížení eliminace (obstrukce lymf.cév nádorem, atelektáza). V pleurálním prostoru se dále může hromadit krev, hnis, nebo lymfa.

 

Rozlišení transudát/exsudát

Klasickým způsobem rozlišení transudátu a exsudátu na základě biochemických parametrů jsou Lightova kritéria pro exsudativní výpotek:

  • Bílkovina - výpotek / Bílkovina sérum >0.5
  • LDH - výpotek / LDH - sérum >0.6
  • LDH - výpotek > 2/3 horní referenční meze pro LDH v séru

Uvádí se také alternativní kritéria kombinující vyšetření LDH a cholesterolu v exsudátu s vysokou výpovědní hodnotou (Porcel, 2001) a albuminový gradient (albumin ve výpotku – albumin v séru s cut off 12g/l, omezení u malignit, diuretik).

Kritéria jsou vysoce senzitivní pro diagnostiku exudátů, specifičnost je nižší, uvádí se 83%. Omezení je u výpotků obsahujících leukocyty (nad 1*109/l) anebo erytrocyty (nad 0,01*1012/l), kde diferenciace mezi transudátem a exsudátem není spolehlivá.

 

Specifika PLM-SBL IKEM

Pro primární hodnocení slouží automatický algoritmus využívající 4 kritéria (Lightova kritéria + albuminový gradient). V případě nejednoznačnosti je výsledek interpetován lékařem nebo jiným VŠ pracovníkem a hodnocení je uvedeno v komentáři.

 

Pro diferenciální diagnostiku etiologie výpotku je možné stanovovat další parametry:

LDH

Zvýšena u výpotků s rozpadem buněk, maligních a zánětlivých

CK

Pomocné kriterium pro rozlišení maligních výpotků

Glukóza

Nízké koncentrace u revmatoidní artritis, malignit, TBC (pod 3,25 mmol/l)

Amyláza

Pankreatitida, tumor pankreatu (pankreatická amyláza) Meigsův syndrom, tumory plic, pneumonie ( S-amyláza)

Lipáza

Pankreatitida

pH

Empyém (pod 7,2), nutnost drenáže

Cholesterol

Odlišení maligních výpotků (nad 1,55 mmolĺ)

Triacylglyceroly

Chylothorax (cut off 1,24 mmolĺ)

Hyaluronát

Diagnostika mezoteliomu

Adenozindeamináza, lysozym

Diagnostika TBC

Nádorové markery

Diagnostika maligní etiologie (CA 125, CEA, CYFRA 21-1)

 

Specifika vyšetření perikardiálního výpotku:

pH - srdeční operace a hypotyreóza (nad 7,4), infekce (pod 7,1), malignity, TBC ( 7,2 - 7,4).

CA 125 -perikardiální metastázy karcinomu ovaria

Pro odlišení maligních výpotků a transudátu/exudátu se pužívají stejná kritéria.

 

Specifika vyšetření ascitu:

LDH, cholesterol, a bílkovina ve výpotku - dif.dg. cirhózy s HCC a metastáz karcinomů

Leukocyty a neutrofily – dif. dg. spontánní bakteriální peritonitidy (cut off 0,5x109/l leukocytů)

 

Paleta vyšetření biologického materiálu z drénu je analogická. 

 

Zdroje: Jabor,A. Vnitřní prostředí, 2008

Light R.W.: Pleural effusion. Clinical practice, N Engl J Med. 2002

            www.enclabmed.cz