Anti-TSHR v séru
Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [IU/l] *)

Lokální kód: 855 Zkratka: TSHR
Kód VZP rutina: 93235 Statim:
Kód NČLP 08035
Synonyma: a-TSH receptory
Protilátky proti TSH receptoru
TRAK

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: NELZE
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <1,75 IU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

 

S - Anti-TSH receptor (TRAK)

 

Charakteristika

Jedná se o heterofilní protilátky třídy IgG, které jsou schopné vazby na receptor tyreocytů určený pro TSH. Následný efekt může být v závislosti na konkrétní protilátce inhibiční anebo stimulační. Při stimulaci dochází k aktivaci signální dráhy identické s fyziologicku stimulací tyreocytů prostřednictvím TSH. Je aktivována adenylátcykláza, zvýšuje se intracelulární koncentrace cAMP a ve výsledku je stimulována produkce a sekrece tyroxinu a trijodtyroninu. Protilátky jsou schopny přestupu placentou.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

Není uvedena  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

Není udáván

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

30,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,80 IU/l)

0,54 IU/l

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika tyreopatií a sdružených autoimunit. Monitorace průběhu Gravesovy nemoci.

 

Výpovědní hodnota

·         Protilátky proti TSH receptorům jsou v době diagnózy přítomny u 80% pacientů s hypertyreózou Gravesova typu. Senzitivita pro toto onemocnění je 95%, specifičnost 98%.

·         Jejich koncentrace koreluje s aktivitou onemocnění, jsou vhodné pro monitorování průběhu Gravesovy nemoci.(frekvence kontrolních vyšetření 1x za 3-6 měsíců nebo při zméně klin.stavu)

·         Můžou být (spíše vzácnéji) přítomny i u dalších tyreopatií (Hashimotova tyroiditida).

·         Perzistence při farmakoterapii Gravesovy nemoci je spojena s vyšším rizikem pozdějšího relapsu onemocnění.

 

Zdroj informací:

L.Thomas et al.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998

Doporučení ČSKB  ČLS JEP pro diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy, 2011

 

www.enclabmed.cz

 

.